ANNONS:
Till Di.se
Start Bil

Nya skattechocker väntar tjänstebilen

  • Foto: Marcus Ericsson

Beskattningen av tjänstebilar är alltför förmånlig – och leder till ett skattebortfall på uppemot 2 miljarder kronor per år.

Det hävdar Ekonomistyrningsverket, och nu hotar stora skattehöjningar för många som har tjänstebil.

Verkets rapport publicerades den 6 april och innehåller en rad fakta som visar hur förmånligt det är att köra tjänstebil – och hur mycket förmånligare det har blivit sedan det nuvarande systemet för beskattningen infördes för 20 år sedan.

Sedan 1997 har den faktiska bilkostnaden ökat med 40–45 procent. Men förmånsvärdet har bara ökat med 10–15 procent. Kostnaden för en förmånsbil är i dag därför mellan 10.000 och 20.000 kronor lägre jämfört med att köra motsvarande privatägda bil.

Särskilt förmånligt är det att ha tjänstebil i Stockholm och Göteborg, eftersom såväl parkering vid arbetsplatsen som trängselskatt räknas in i förmånsvärdet.

I Stockholm, hävdar Ekonomistyrningsverket, kan enbart dessa kostnader uppgår till 45.000 kronor.

Tillgången till förmånsbil kan därmed innebära en ”vinst” på uppemot 60.000 kronor per år, jämfört med att privat betala för bil, p-plats eller garage och trängselskatt. Det är också de med hög inkomst som gynnas mest av systemet.

Endast 0,3 procent av dem som tjänar mindre än 300.000 kronor per år har förmånsbil – men närmare varannan med en inkomst över 1,2 miljoner kronor.

Tjänstebil är en typisk manlig förmån. Männen står för 82 procent av det totala antalet bilförmåner och har dyrare bilar.

De stora förmånerna har medfört att tjänstebilen har blivit allt attraktivare som löneförmån. Antalet personer med bilförmån har därför ökat från 151.000 till 250.000 under de senaste 20 åren.

Men i regeringens vårbudget attackeras nu förmånerna, egentligen med Ekonomistyrningsverkets analyser som grund. I bonus-malus-systemet, som ska införas den 1 juli 2018, finns ett förslag på att fordonsskatten inte ska ingå i den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet, utan utgöra en egen post.

Regeringen vill också att trängselskatten inte ska ingå i förmånen, utan beskattas från marknadsvärdet, en ändring som föreslås redan från årsskiftet.

För den som kör i Stockholm blir det maximalt 25.200 kronor i förmånsvärde för trängselskatt under ett år, eller en kostnad på 12.600 kronor vid 50 procents marginalskatt.

Tyck till