ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

PM Nilsson: Hon hade inte behövt avgå

När statsrådet Aida Hadzialics satte sig i sin bil efter konserten i Köpenhamn körde hon helt lagligt. Danmarks gräns för rattonykterhet går vid 0,5 promille och där ligger nästan alla andra EU-länder. Sverige hade också 0,5 fram till 1990-talet då gränsen sänktes till 0,2, vilket gjorde att statsrådets bilkörning blev ett brott när hon passerade svensk gräns på Öresundsbron.

Det säger en del om vilken typ av misstag hon har begått. De flesta svenskar som har kört bil i mer än 20 år eller har kört bil i Europa har troligen någon gång kört med mer alkohol i blodet än vad Aida Hadzialics hade. Det betyder inte att de eller hon har varit vårdslös i trafiken eller utsatta andra för faror. Däremot har hon överskridit den symboliska nolltoleransgräns som riksdagen ville ha efter ett stökigt 80-tal. Det ska man naturligtvis inte göra, särskilt inte som statsråd, men hennes misstag är ganska mänskligt och av ringa karaktär.

Det betyder också att hon inte hade behövt avgå på grund av att ha kört med 0,2 promille. Hon är ung och en av regeringens få fullt fungerande ministrar, och det måste finnas en gräns även för hur stora konsekvenser en promillegräns ska ha. Är det rimligt att även andra slutar sina arbeten och uppdrag för samma förseelse? Är minsta småsak skäl nog att förstöra humankapital och lovande karriärer?

Istället för att lämna in avskedsansökan till statsministern skulle hon ha kunnat berätta om hur lite det krävs för att överskrida gränsen, att hon härmed för all framtid aldrig ska dricka alkohol före bilkörning och göra sig själv till ett gott exempel på den svenska nolltoleransen.  Politiker, särskilt i regeringsställning, överdriver ofta allmänhetens dom över misstag. Det finns en betydande acceptans att stanna kvar på sin post om man kan förklara sig.

En annan diskussion, som just Aida Hadzialics inte kan ta, är att EU bör ha samma promillegräns i alla medlemsländer. Även restaurangindustrin måste fungera med fri rörlighet över gränserna.

 

Tyck till