ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Insekter gav oväntade insikter

Qvicket utvecklar och säljer livsmedel med insekter. Men Livsmedelsverket har stoppat bolagets försäljning i Sverige.
Därför har Qvicket också startat bolag i Nederländerna.
"Det händer jättemycket inom det här området. Vi kan inte vänta på Livsmedelsverket", säger vd Josefin Strömberg.

FN:s livsmedelsorgan FAO uppmärksammade i en rapport från 2013 insekter som en möjlig lösning på världens framtida livsmedelsproduktion, ett mer resurseffektivt och hållbart sätt att producera mat än till exempel dagens köttindustri.

Ett antal företag i bland annat USA har redan börjat ta fram produkter gjorda av insekter, som protein-bars och bredbara smörgåspålägg.

Svenska Qvicket började förra sommaren sälja mjöl gjort på syrsor. Syrsorna föds upp i Thailand, där det finns omkring 20 000 insektsodlingar.

"Den som vi köper av har godkänts av bland annat USA:s livsmedelsmyndighet", säger Josefin Strömberg.

Mjölet på syrsor har en hög proteinhalt och kan användas till att exempelvis baka eller göra pasta.

"Det gick bra för oss i början. Vi köpte in ett lager, och sålde via internet. Vi blev också kontaktade av livsmedelsbutiker som ville bli återförsäljare. Men vi hann bara sälja ett par veckor innan Livsmedelsverket utfärdade säljförbud med hänvisning till EU-lagstiftningen om novel foods.", berättar Josefin Strömberg.

Novel foods är nya livsmedel som inte konsumerats i någon större omfattning inom EU före 1997. Dessa ska godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Livsmedel som innehåller vissa arter av insekter är dock redan tillåtna i Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Österrike i väntan på riktlinjer för riskvärdering i EU.

"I Belgien kan man köpa schnitzel gjord på insekter i mataffären", säger Josefin Strömberg.

I januari i år skickade Qvicket in en ansökan till Livsmedelsverket om att godkänna företagets syrsmjöl som livsmedel. Enligt statsinspektör Zofia Kurowska är ansökan under utvärdering. Hon berättar att European Food Safety Authority har kommit med en riskprofil för insekter som pekar ut flera problem.

"Företaget måste visa att det kan hantera riskmomenten", säger hon.

Zofia Kurowska tillägger att det inte har kommit in några kompletta ansökningar till något EU-land. En orsak till detta tror hon kan vara att det huvudsakligen är småföretag som är aktiva inom området och att de kanske inte har kunskap eller möjlighet att ta fram den riskanalys som krävs.

Om Livsmedelsverket gör en första riskutvärdering av ansökan ska den därefter gå vidare till övriga 27 EU-länder som ska yttra sig om den. Ansökan kan godkännas om riskmomenten har tagits om hand på ett adekvat sätt.

Qvicket startade i början av året ett bolag i Nederländerna, och därifrån säljer bolaget nu sitt insektsmjöl via internet till hela Europa.

"Vi har inte råd att hamna efter. De bolag som kommer att ta marknadsandelar är de som kan utveckla produkter", säger Josefin Strömberg.

Tanken är nämligen inte att Qvicket ska sälja enbart mjöl utan främst färdiga produkter.

"Vi samarbetar med matutvecklare och räknar med att ha en till tre produkter färdiga under året", säger Josefin Strömberg.

Grundare till Qvicket är förutom Josefin Strömberg, Erik Durhan, chef för ägarstyrning på Nordea Fonder, och Mats Olin, chef för Timbro Medieinstitut.

Tyck till