ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Företagarnas sju största hinder

Det finns huvudsakligen sju hinder för tillväxt som svenska företag möter. Det framgår av en rapport som forskningsinstitutet Ratio har gjort.
Di har mött representanter för olika företag och fått deras syn på hur hindren påverkar verksamheten i bolaget.

Ratio, näringslivets forskningsinstitut, forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

"Vi ville identifiera vilka områden som är mest kritiska för företagen", säger vd Nils Karlson.

För att ta reda på det har Ratio gått igenom statistik och globala index, landsstudier över Sverige och svensk forskning samt intervjuat dels företrädare för de stora arbetsgivarorganisationerna, dels ett 20-tal företagsledare. Arbetet har pågått i omkring ett år.

En övergripande faktor, som Ratio pekar ut som ett tillväxthinder, är synen på företagens samhällsroll.

"Detta är den viktigaste frågan, enligt företagsledarna och branschföreträdarna", säger Nils Karlson.

Han påpekar att det har skett en förändring när det gäller allmänhetens syn på entreprenörer som blivit mer positiv, men att det brister i förståelse för företagandets villkor hos myndigheter och hos politiker, såväl på kommunal som på riksdagsnivå.

"Det finns en okunskap om vad som krävs för att företag ska kunna göra det viktiga arbete som de faktiskt gör", säger Nils Karlson.

De övriga sex tillväxthindren enligt rapporten är:

1. Företagens kompetensförsörjning
"Det är kanske det största tillväxthindret för svenska företag. Arbetsgivarnas efterfrågan överensstämmer inte med de arbetssökandes kompetens. Det i sin tur beror på att utbildningssystemet inte matchar företagens behov", säger Nils Karlson.

2. Arbetsmarknadens flexibiltet
"En kombination av LAS och en centraliserad lönebildning skapar väldiga trögheter på den svenska arbetsmarknaden."

3. Skatter
"Det handlar främst om skatter på individer. De höga marginalskatterna gör det dyrt att anställa, men även ägarskatter och reavinstskatter är problem. Bolagsskatten är däremot konkurrenskraftig."

"Det handlar främst om skatter på individer. Men även ägarskatterna missgynnar nyföretagande och entreprenörskap, och svenskt ägande till förmån för utländskt."

Jämför företagskrediter snabbt och kostnadsfritt här (extern tjänst)

4. Myndighetsutövning och regeltillämpning
"Det handlar inte enbart om mängden regler utan om hur de tillämpas och hur myndigheter förhåller sig till företagande."

5. Offentlig upphandling
"Systemet är väldigt centraliserat, ett av de mest centraliserade i Europa, och det gynnar stora företag och missgynnar små företag, som inte klarar de krävande upphandlingsprocesserna."

6. Bostäder och infrastruktur
"Bostadsbristen, men även en underfinansierad infrastruktur, gör att företag inte kan rekrytera eller bedriva sin verksamhet som de skulle önska."

 

LÄS OM DE OLIKA FÖRETAGEN HÄR!

Indexator tvingades säga upp kvinnorna

Talangjakt ger tillväxt för C&D Snickeri

Tyck till