ANNONS:
Till Di.se
Start Opinion Debatt

Debatt: Därför investerar jag i den svenska skolan

  • Foto: Claes-Göran Flinck

I söndagens partiledardebatt i SVT sa Stefan Löfven att "60.000 barn är till salu på börsen" angående Academedias notering. Det får mig att förstå hur farligt det är med Vänsterpartiets nuvarande inflytande i svensk politik, skriver företagaren Rune Andersson, som kommer att gå in som ägare i bolaget.

Häromdagen gjorde statsministern ett skarpt utfall mot börsnoteringen av Academedia. Vi på Mellby Gård kommer att investera i cirka 10 procent av bolaget i samband med denna notering.

Vårt motiv är att vi bedömer utbildning som ett av de viktigaste områdena för att stärka Sveriges (och Europas) konkurrenskraft framöver och dessutom för att klara den stora utmaning som integrationen innebär för Sverige.

Jag trodde nog att statsministern skulle tycka det var ett fall framåt att utbildningsverksamhet framöver ägs av långsiktiga ägare och genom noteringen blir mer transparent. I stället kommer en attack på hela det privata företagandet. Det är nog dags att se på verkligheten i några olika avseenden.

  • Skattepengar till vinster

Skolpengen utgår med samma belopp för friskolor som för kommunala skolor, där vinsten är noll. För att över huvud taget göra vinst måste då en friskola vara bättre och effektivare än motsvarande kommunala skola. Kan man göra vinster genom att sänka kvalitén? Nej, då väljer elever och föräldrar en annan skola. Kan man göra vinster genom att sänka löner? Nej då flyttar lärarna (där stor brist råder) till en annan skola.

Stefan Löfven – med sin bakgrund i industrin vet naturligtvis att inget företag långsiktigt kan konkurrera med en undermålig produkt och låga kostnader. Varför skulle skolan – i det avseendet – vara annorlunda? Nej, det är tack vare engagerade lärare och övrig personal som ett skolföretag kan skapa vinst.

  • Höga vinstutdelningar

Academedia visar ett nettoöverskott på cirka 3 procent av omsättningen för de senaste tolv månaderna, vilket överensstämmer med branschsnittet. Även om dessa 3 procent skulle kunna öka till 4–5 procent framöver främst genom sänkta räntekostnader är marginalen jämfört med andra branscher låg.

Detta överskott ska då till övervägande del återinvesteras i ökande kvalitet och flera skolor. Vi tänker, som delägare, inte medverka till att någon orimlig utdelning ges – som till exempel statligt ägda utbildningsföretaget Lernia, där mer än 100 procent av vinsten de två senaste åren delats ut till ägarna. Detta kommer vi som näst största ägare att driva hårt. Kvar för utdelning till aktieägare blir då kanske 1–1,5 procent av omsättningen (i bästa fall).

  • Andra länder har inte Sveriges system

För grundskola och gymnasier har de flesta andra länder ett system där privatskolor helt eller delvis finansieras med avgifter från föräldrarna. Detta gör att plånboken är avgörande för det fria valet av utbildning. Sverige – med sin skolpeng – är det enda land där elever från ekonomiskt svaga hem fritt kan välja skola.

För mig som är uppväxt i ett arbetarhem är detta en av de viktigaste frågorna för att alla människor ska kunna förändra sin livssituation. Kan verkligen Stefan Löfven vara negativ till detta eller är det bara eftergifter till Vänsterpartiet som styr hans uttalanden?

  • Samarbete mellan näringsliv och offentliga sektorn

När Stefan Löfven tillträdde var det nog många i näringslivet som – med tanke på hans bakgrund – såg framför sig ett förtroendefullt samarbete mellan stat och näringsliv för att kunna möta landets alla utmaningar. Min erfarenhet av socialdemokratins pragmatism och syn på näringslivet som välståndsskapande aktör i samhället får mig att tro att den nuvarande friskoledebatten är ett undantag från partiets långsiktiga politik.

Det får mig också att förstå hur farligt det är med Vänsterpartiets nuvarande inflytande i svensk politik. Stefan Löfven kan väl tipsa Jonas Sjöstedt om att Nordkorea helt saknar privata skolor. I stället skickar eliten där sina barn till Schweiz på statens bekostnad.

Sveriges stora framtida utmaningar kräver samarbete mellan blocken och mellan näringsliv, fack och politik. Låt inte Vänsterpartiet med sin gamla kommunistiska planekonomi förstöra detta samarbete genom att stressa Stefan Löfven till attacker på marknadsekonomin och företagandet.

Rune Andersson, ordförande, Mellby Gård

Tyck till