ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Timell om Villaägarna: "Värsta jag har varit med om"

  • Martin Timell och Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg. Foto: TT, Villaägarna

Villaägarnas kritik mot elektroosmos som Di rapporterat om väcker reaktioner inom byggteknik. Förbundet ifrågasätter bland annat Chalmers Industriteknik och har kontaktat "Äntligen hemma" för att dra tillbaka ett tv-program. "De är rabiata", säger Martin Timell, programledare.

För drygt en vecka sedan kunde Di berätta att konsumentorganisationen Villaägarnas riksförbund har utfärdat en varning för elktroosmotisk omdränering, som innebär att elektriska pulser driver bort fukt ur väggen. Förbundet menar att metoden inte fungerar och att det finns blufföretag på marknaden.

”Under en längre tid har vi sammanställt olika källor och det finns ingen vetenskap som säger att den elektroosmotiska metoden fungerar vid dränering av husgrunder. Metoden är varken ingenjörsmässig eller fackmässig”, sade Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund, till Di i den första artikeln.

Efter en koll gjord av Di finns det inga anmälningar av bolagen, som Villaägarna varnar för, hos Konsumentverket. Hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, finns det historiskt tre anmälningar mot bolaget Arid. En anmälan kommer från en kund som senare har dragit tillbaka anmälan och ytterligare en i vilken kunden inte har fått sin uppföljning av dräneringen i tid. Det tredje ärendet är en överklagan av den senare anmälan, som avslogs av ARN.

Det finns alltså inga anmälningar mot något bolag för att dräneringen inte lever upp till kraven eller marknadsföringen. Inte heller till Villaägarna har någon hört av sig med klagomål efter att ha använt sig av metoden.

"Det är inte säkert att man är missnöjd med produkten efter installationen. Man kan vara nöjd eftersom man kan ha gjort något annat som har förändrat situationen till det bättre", säger Johan Smeds.

Men att andra åtgärder ligger bakom kundnöjdheten med dräneringsmetoden stämmer inte, enligt Martin Graap, marknadschef för Arid, som har 80 procent av marknaden för dräneringsmetoden i Sverige.

"Det är otroligt sällan som andra åtgärder görs. Det här är en vanlig och etablerad metod i bland annat Mellaneuropa och övriga Norden", säger han.

"Vi har bemött Villaägarna med fakta och har försett dem med material. De har avfärdat kunskap från hela världen", fortsätter han.

En av de rapporter som både Villaägarna och Arid har tagit del av är en nyligen avslutad utvärdering från Chalmers Industriteknik. De har gjort flera mätningar i en sju meter lång betongvägg, med fuktproblem, både före och efter dräneringen, och konstaterar att väggen är torr.

Rapporten fick Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg att ta kontakt med Chalmers Industriteknik. I ett mail till stiftelsen skrev han att det fanns skäl att anta forskningsfusk. Chalmers Industriteknik bedriver dock inte forskning utan skriver utvärderande rapporter, bland annat för näringslivets räkning.

I ett senare mail påpekade Ulf Stenberg att rapporten kommer att läsas av människor som inte är vana vid att dra slutsatser.

"Syftet var att påtala att den är bristfällig", säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna. 

"Man blir oerhört tveksam när de lånar ut sin varumärke för att upprätta en så tveksam rapport", fortsätter han, och påpekar att rapporten är skriven på kommersiell grund.

Ska det tolkas som att du ifrågasätter Chalmers Industritekniks trovärdighet?

"Jag skulle gå ännu längre och säga att Chalmers Industriteknik inte har upprättat rapporten på ett kunskapssäkrat sätt", säger Ulf Stenberg.

Ulf Stenberg har även kontaktat produktionsbolaget Meter och programledaren Martin Timell angående ett tv-inslag om dränering som ska sändas i "Äntligen hemma" på TV4. Tv-teamet har gjort tester av både traditionell dränering, när man gräver upp marken runt huset och lägger ned rör, och elektroosmos. Syftet är att visa tittarna vilka metoder som finns på marknaden och hur de fungerar. 

Det första mailet från Ulf Stenberg kom för cirka en månad sedan och därefter har det fortsatt.

"Vi har nästintill blivit attackerade. Jag har aldrig stött på en så här aggressiv reaktion från en intresseorganisation. Det har förvånat mig oerhört mycket", säger Martin Timell.

"Jag har gjort det här i 20 år och det här är det värsta jag har varit med om. Jag tog kontakt med min tidigare kollega Janne Söderström från "Fuskbyggarna" på TV4 (och före detta rådgivare på Villaägarna, reds. anm.) och han fattade ingenting", fortsätter han.

Ulf Stenberg förklarar att Villaägarna har gjort det de anser är korrekt ur ett konsumentperspektiv.

"Vi har framfört vad vi tycker om den här produkten", kommenterar han.

Martin Timell oroas över Villaägarnas aggressiva retorik och påpekar att "Äntligen hemma" finns till för tittarna. 

"Det enda jag bryr mig om är att kunderna och tittarna ska bli nöjda. Jag är den förste att lyssna på argument, men då måste man ha ett argument som håller. Villaägarna har ju inte bevisat att det inte fungerar. Då kan man ha en klädsam ödmjukhet inför det", säger han.

 

 

 

 

Tyck till