ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Peugeot kräver skadestånd av SKF

Kullagertillverkaren SKF har informerats om inledande av en domstolsprocess med krav på skadestånd från Peugeot och flera koncernbolag (PSA) mot lagertillverkare, inklusive SKF, vilka var del av uppgörelsen med EU-kommissionen avseende överträdelser av europeiska konkurrenslagen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

PSA har inlett en domstolsprocess vid Competition Appeal Tribunal i Storbritannien. SKF har för närvarande inte erhållit detaljerad information om storleken på det begärda skadeståndet eller om tidplanen för processen som inletts vid tribunalen.

Storleken på ett eventuellt skadestånd, för det fall att SKF skulle finnas vara ansvarigt, går inte att fastställa i nuläget.

EU-kommissionens beslut i mars 2014 omfattade överträdelser av europeiska konkurrenslagen avseende försäljning av lager till biltillverkare i Europa. SKF var en av sex lagertillverkare involverade i utredningen.

Tyck till