ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Kärnvapen göder pensionsfonder

Fyra AP-fonder äger aktier för 4 miljarder kronor i bolag med starka kopplingar till kärnvapentillverkning, visar Di:s granskning.
Samtidigt har dessa bolag svartlistats av svenska Sjunde AP-fonden. Även världens största pensionsfond, den norska oljefonden, ratar bolagen.

Hösten 2007 avslöjade Di att de fyra stora AP-fonderna hade betydande innehav i bolag som tillverkade eller skötte underhåll åt kärnvapenindustrin och klusterbombstillverkare. Då var 1,5 miljarder kronor investerade i sådana bolag.

Efter det följde en omfattande etikdiskussion, som bland annat mynnade ut i att AP-fonderna, som är statliga myndigheter med ansvar att förvalta svenska folkets pensionspengar, inte skulle äga aktier i bolag som tillverkar klusterbomber.

2008 skrev Sverige också under en internationell konvention som förbjöd klusterbomber.

Däremot ansågs det rimligt att AP-fonderna skulle kunna investera i bolag med verksamhet till kärnvapenindustrin.

Di:s kartläggning av AP-fondernas aktieinnehav visar nu att de sammantaget äger aktier i bolag med kärnvapenkopplingar till ett värde av drygt 4 miljarder kronor. Det är en mer än en dubblering i kronor på nästan tio år.

Fjärde AP-fonden, som har en hög etisk svansföring, hade den största portföljen på knappt 1,4 miljarder kronor.

”Vad gäller exkludering av icke svenska bolag sköts det av etikrådet, vårt gemensamma organ. Rådet sätter grunden för vad som ska uteslutas”, säger Mats Andersson, avgående vd för Fjärde AP-fonden.

Ni har själva valt att exkludera klimatbovar ur er portfölj. Hur kommer det sig då att ni inte har en egen strategi kring kärnvapenrelaterade bolag?
”På den här punkten har vi valt att följa etikrådet.”

Näst störst är Andra AP-fonden med kärnvapenbolag för knappt 1 miljard kronor. Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna äger exempelvis aktier för drygt 200 Mkr i Raytheon, världens största missiltillverkare.

Ett annat exempel är stora innehav i Europas största försvarskoncern, BAE Systems, samt i den amerikanska vapenjätten Northrop Grumman.

Di har sökt Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, och Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, men båda hänvisar till etikrådet som samordnar fondernas arbete med miljö och etikfrågor.

”Vi har en tydlig position kring kärnvapen. Sverige har undertecknat icke-spridningsavtalet. Det ger fem länder rätt att inneha kärnvapen. Ett mindre antal bolag, i vilka AP-fonderna har investeringar i, är på olika sätt involverade i underhåll och uppdatering av några av dessa fem länders kärnvapensystem”, säger John Howchin, generalsekreterare för etikrådet.

Andra institutionella investerare, som den norska oljefonden, har valt att utesluta företag med kopplingar till kärnvapenindustrin. Varför drar inte ni samma slutsats?
”Vi har haft den här modellen i femton års tid och externa utredningar kring det arbete vi gör pekar på att det är en bra modell som fungerar.”

De fyra AP-fondernas linje går också på tvärs mot en annan tung statlig aktör. Sjunde AP-fonden, som förvaltar drygt 260 miljarder kronor, publicerar två gånger om året en lista där bolag på grund av etiska skäl utesluts från fondens möjliga investeringar. Listan ligger till grund för Di:s sammanställning här intill.

”Sedan 2008 investerar vi inte i bolag som är involverade i produktion eller försäljning av kärnvapen. Punkt slut”, säger Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden.

”Vi gjorde bedömningen i samband med att klustervapenkonventionen antogs 2008. Konventionen hade även gällt kärnvapen om Sverige hade fått bestämma. Då valde vi att gå på den svenska hållningen som är att kärnvapen borde förbjudas.”

Johan Florén påpekar att de väljer att utesluta företag som inte lever upp till deras etiska regler, samtidigt som Första till Fjärde AP-fonden i större utsträckning tror på dialogens kraft.

Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen, upprörs över AP-fondernas innehav.

”Vi tycker att det är fruktansvärt att svenskarnas pensionspengar placeras i världens mest destruktiva massförstörelsevapen och att det etiska rådet anser att det är förenligt med svensk tradition”, säger hon.

Tyck till