ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Optimisten varnar för risker

Svenskt Näringsliv hade mest rätt om 2015 med en utpräglat optimistisk tillväxtprognos. Men i år väntar en dämpning och risker för negativa överraskningar, enligt arbetsgivarorganisationens ekonomer.

Di:s tidigare utnämning av Svenskt Näringsliv som bästa prognosmakaren 2015 står sig. Förra veckans BNP-statistik visade en överraskande stark svensk tillväxt på hela 4,1 procent 2015.

Arbetsgivarorganisationens tillväxtprognos på 3,1 procent för 2015 hamnade en hel procentenhet fel, men var trots det mest träffsäker jämfört med vad andra ledande bedömare spådde ett drygt år i förväg. Ingen annan trodde på tillväxt över 3 procent.

Enligt Jonas Frycklund, tillförordnad chefsekonom på Svensk Näringsliv, bidrog organisationens förnyelsearbete till den framgångsrika prognosen.

”Vi gjorde ett ganska stort jobb med att utveckla våra prognosmodeller vid den här tiden.”

Svenskt Näringslivs undersökningar bland 7.000 medlemsföretag och stöd från medlemsorganisationernas branschekonomer ger också en unik samling konjunkturinformation, enligt Jonas Frycklund.

Vad var det ni såg inför 2015, som andra kan ha missat?
”Jämfört med andra hade vi en högre prognos för privatkonsumtionen.”

Nu blev tillväxten rejält högre än till och med er optimistiska prognos. Vad överraskade er mest?
”Även vi överraskades av utrikeshandeln och investeringarna. Bostadsinvesteringarna var starka och exporten drevs upp av Europas trots allt hyfsade utveckling. Mot slutet gav också ökad offentlig konsumtion på grund av flyktinginvandringen en viss skjuts.”

Jonas Frycklund medger att tillväxten för 2016 förmodligen blir lite starkare än Svenskt Näringsliv senaste prognos om 3,2 procent, givet storspurten för svensk ekonomi under fjolåret. Men han står fast vid att tillväxttakten går mot en dämpning.

”Inhemsk konsumtion bör gå hyfsat starkt även i år men investeringarna ser svagare ut. SCB:s investeringsenkät pekar mot en nedgång för industrins investeringar.”

Han ser ingen anledning att revidera Svenskt Näringslivs relativt dystra jobbprognos för 2016. Arbetslösheten spås inte sjunka lägre än till 7,2 procent från 7,4 i fjol.

”Många av dem som kommer till Sverige saknar gymnasieutbildning. Därmed är det väldigt svårt för dem på arbetsmarknaden. Det ger en högre strukturell arbetslöshet där det inte biter med bara ekonomiska stimulanser”, säger Jonas Frycklund.

Samtidigt stiger osäkerheten i år påpekar han, med flera internationella risker som hotar att försämra svensk ekonomi.

”Avgörande för Sverige är hur det går för Europa. Där finns det osäkerheter som kan störa utvecklingen: Brexit, status för europeiska banker och politiska problem om man inte kan lösa flyktingkrisen.”

Sveriges på ytan starka konjunktur är betydligt svagare om man skrapar lite på ytan, enligt Jonas Frycklund.

”BNP per capita utvecklas dåligt och det är avgörande för hur hushållen känner att det går med deras ekonomi.”

Tyck till