ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Experter tror på samarbete över blocken

  • Tommy Möller, professor i Statsvetenskap

Ledande statsvetare räknar med att alliansen ligger lågt fram till valet.
Och efter valet 2018 är ett blocköverskridande samarbete den mest troliga utgången, enligt statsvetarprofessorn Tommy Möller.

Att alliansen skulle lägga fram en gemensam budget och fälla regeringen före valet är inte troligt, enligt Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

”Tidshorisonten är viktig. Om drygt två år har vi ett ordinarie val. Incitamentet för att driva fram en regeringskris, som också skulle kunna innebära ett nyval, minskar ju närmare valet vi kommer”, säger Tommy Möller.

Opinionen inom alliansen är inte tillräckligt stark för att driva fram en sådan process, bedömer han. Motståndet beror bland annat på en ovilja att regera med passivt stöd av SD, vilket med stor sannolikhet skulle bli konsekvensen av att lägga fram en gemensam budget.

”Det finns en opinion inom M som tycker att man ska göra så här, och även i viss mån inom KD. Men för att det ska vara möjligt krävs det att hela alliansen ska vara med”, säger han.

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, gör en annan analys. Han bedömer det som sannolikt att alliansen lägger fram en budget i god tid före valet men att partierna sedan avstår från att rösta på den. Att rösta ned Stefan Löfvens budget en andra gång samtidigt som man inte är beredd att överta regeringsmakten skulle stå i strid mot tidigare utfästelser om långsiktigt ansvarstagande för Sverige, enligt statsvetaren.

”Jag tolkar Anna Kinberg Batra som att hon vill följa Reinfeldts modell med förannonserade valkoalitioner, det vill säga att i god tid före valet presentera ett väl förberett regeringsalternativ. Det är ett sätt att visa väljarna att det finns en sammanhållen opposition och ett väl förberett alternativ till regeringen.”

”Kanske lägger man alltså fram en budget, som man sedan själv inte röstar på, i Decemberöverenskommelsens anda, som en politisk markering och för att påminna högerväljare om hur regeringen hade kunnat se ut”, fortsätter han.

Hurser regeringsmakten ut efter valet 2018 om SD kvarstår som vågmästare?
”Det mest troliga är att man samarbetar över blockgränserna på något sätt. Men det behöver inte vara en koalitionsregering, utan att man når uppgörelser i sakfrågor”, säger Tommy Möller.

Henrik Ekengren Oscarsson pekar på att en mittenregering borde vara att förvänta sig.

”Men den blockuppdelning vi just nu ser ger förstås inget hopp om något som är i närheten av en majoritetsregering”, säger han.

Di har sökt M:s partisekretare Tomas Tobé, men han avböjer att kommentera utsikterna för en alliansbudget. Moderater med insyn i partiledningen gör dock bedömningen att man i M-toppen främst hoppas på att regeringen ska falla på eget grepp.

”Jag tror att regeringen Löfven kollapsar av inre problem, snarare än av yttre. Att ta makten i detta skakiga parlamentariska läge på grund av att regeringen inte klarar av att styra landet är en sak, men att själv avsätta den tror jag inte på”, säger en M-källa till Di.

”Incitamentet för att driva fram en regeringskris, som också skulle kunna innebära ett nyval, minskar ju närmare valet vi kommer”

Tyck till