ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Dubbla stolar i Norrportenaffär

Bo Magnusson är ordförande i både Norrporten och Carnegie. Det och Sjätte AP-fondens stora intresse i Norrporten kan komplicera en eventuell affär.

Fastighetsbolaget Castellums köp av Norrporten, en affär som om den blir verklighet är värd uppskattningsvis 15 miljarder kronor, kan bli en delikat historia. Det gäller för alla inblandade parter att affären sköts rätt.

På så sätt var den läckta nyheten bra eftersom det redan nu sätter strålkastarna på problemen med en eventuell affär, även om Stockholmsbörsen var väl snabb med att stoppa handeln med Castellumaktier.

Norrportens styrelseordförande Bo Magnusson är nämligen också ordförande i Carnegie som har uppdrag av Castellum att hjälpa fastighetsbolaget att köpa Norrporten.

Därmed sitter Bo Magnusson i en problematisk sits. I egenskap av ordförande i Carnegie har han intresse av att en affär slutförs, oavsett vem som köper, och i egenskap av Castellum att det blir just Castellum som lyckas, framför eventuella övriga budgivare.

Norrportens ägarproblematik stannar inte i styrelserummet. Det har sedan en tid funnits rykten om att Norrporten är i färd med att börsnoteras, vilket sannolikt har föranlett Castellum att visa sitt intresse för Norrporten.

Men innan Norrporten kan börsnoteras måste företagets nuvarande ägarsituation klaras upp. Norrporten ägs sedan år 2000 till lika delar av Andra och Sjätte AP-fonden.

Med Andra AP-fonden är det inget större problem eftersom pensionsfonden är en stor fastighetsägare vid sidan av Norrportenaktierna. Men Sjätte AP-fonden, där Norrporten utgör över 50 procent av tillgångarna, får inte äga börsaktier utan ska helt och hållet syssla med onoterade investeringar.

Det betyder att Sjätte AP-fonden måste sälja alla Norrportenaktier före eller i samband med noteringen. Med tanke på att Sjätte AP-fonden äger hälften av aktierna i Norrporten skulle utförsäljningen i samband med börsnoteringen bli osedvanligt stor.

Det återstår att se hur Norrporten löser problemen med ordförandens dubbla stolar och med ägarsituationen.

Det norrländska fastighetsbolaget hade kunnat påbörja sin försäljning på ett bättre sätt.

Tyck till