ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Byggjättarnas recept

Sätt press på kommunerna genom både piska och morot för att få fart på bostadsbyggandet. Det anser flera byggjättar.
I dagens akuta läge är det motiverat att överväga extraordinära åtgärder, säger Skanskas vice vd Anders Danielsson.

På fredag återupptas bostadssamtalen mellan regeringen, alliansen och Vänsterpartiet. Huvudfokus för samtalen är att få upp byggandet, har finansminister Magdalena Andersson sagt till Di.

Efter att SCB har skruvat upp sina prognoser för den framtida befolkningsökningen står det klart att byggvolymerna måste upp till historiskt höga nivåer.

Di rapporterade redan i förra veckan att frågan om minskade ränteavdrag inte är prioriterad för varken S eller M i bostadssamtalen. Enligt vad Di erfar har regeringen inför fredagens samtal valt att lägga skattefrågorna åt sidan. Högst upp på dagordningen står istället regelförenklingar och åtgärder som ska få kommunerna att ta ett större ansvar för att det byggs tillräckligt.

Regeringen har tidigare flaggat för bindande krav om inte kommunerna tar sitt ansvar. Tanken är att partierna på fredagens möte ska diskutera hur sådana krav, eller åtaganden, ska kunna utformas.

Det är rätt väg att gå, anser flera av Sveriges största byggbolag. Staten måste sätta mer tryck på kommunerna, anser Skanskas vice vd Anders Danielsson.

”Det finns kommuner som tar ansvar, men också kommuner som inte gör det. I dagens akuta läge är det motiverat att överväga sådana här extraordinära åtgärder”, säger Anders Danielsson.

NCC:s vd Peter Wågström anser att det krävs ett system som tvingar kommunerna att ta ansvar för bostadsbyggandet. Det bör inkludera både piskor och morötter, anser han.

”Piskan kan vara att kommunen blir av med sitt planmonopol om man inte bidrar till bostadsförsörjningen i en region. Morötterna kan vara att man får bidrag till exempelvis infrastruktur eller skola om man sköter sig.”

Även Anders Danielsson stödjer ett sådant system.

”Jag tror också på incitament – både positiva, men också någon form av negativa åtgärder ur kommunens perspektiv för att få fram bostäder.”

Johan Skoglund, vd på JM, tror inte att det över tid kommer att fungera att vissa kommuner bygger mycket och andra lite, och tycker att det i grunden är bra med bindande krav.

”I Stockholms län finns knappt 30 kommuner. Då är det svårt vad gäller planering av infrastruktur och bostäder. Så att i delar flytta beslutsrätten till region, landsting eller län tror jag är bra för att kunna öka bostadsbyggandet.”

Att koppla ihop bostadsbyggandet med statliga investeringar i infrastruktur, som har gjorts i Sverigeförhandlingen, är nödvändigt anser både Skanska och JM.

”Det är ett bra sätt att sätta tryck på kommunerna”, säger Anders Danielsson.

På byggbolagens önskelista finns också en översyn av skattesystemet och reavinstskatten. Detta för att få upp rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet.

”Det skulle öka efterfrågan på nybyggda bostäder eftersom människor som i dag bor i stora bostäder i högre grad skulle efterfråga nybyggda, mindre bostäder”, säger Anders Danielsson.

Peabs vd Jesper Göransson vill se långsiktiga spelregler vad gäller skattepolitiken.

”Blocköverskridande uppgörelser vad gäller reavinstskatten, så att alla aktörer på marknaden vet vad som gäller. Det kommer att underlätta flyttkedjorna.”

Byggbranschen är starkt skeptisk till byggmålet på 700 000 bostäder till 2025 eftersom byggandet redan har skalats upp till höga nivåer.

Om det ska vara möjligt måste det tillföras resurser, poängterar byggbolagen.

”Vi måste få in arbetskraft samtidigt som de personerna måste ha rätt kompetens och utbildning. Om vi kan få in elektriker, installatörer och ingenjörer från Europa och sätta nyanlända som har rätt utbildning i arbete så vore det väldigt bra. Antalet utbildningsplatser i Sverige måste också öka”, säger Peter Wågström.

Tyck till