ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Svensk fest spårar snart ur

Den räntedopade svenska ekonomin går som tåget, eller som en Tesla för att citera finansministern. Gratis pengar uppskattas av alla.
Men baksmällan blir svår när Stefan Ingves sociala experiment avslutas.

4,5 procent – hur är det möjligt? Den svenska tillväxtsiffran för det fjärde kvartalet 2015 fick sin beskärda del av uppmärksamheten även internationellt.

Visserligen är kvartalssiffror notoriskt svängiga, men helårets tillväxt på 4,1 procent placerar Sverige i den europeiska tillväxttoppen hur man än vänder och vrider på det.

För många blev det en glädjesiffra. Regeringen slog sig för bröstet och Alliansen kunde hävda att det är den borgerliga regeringens budget som nu ger resultat. Och för alla invandringsfientliga har det inte minst på sociala medier förts en diskussion om vilken roll migrationen har spelat där många felaktigt hävdar att det framför allt är mottagningskostnader som accelererar och därmed lyfter BNP.

Vad är egentligen sant och vad är falskt, och vad innebär detta för framtiden?

Att svensk ekonomi gick bra under 2015 råder det inget tvivel om. Dessutom var det en bred bas i BNP-uppgången där hushållens konsumtion steg med 2,6 procent och bidrog med 1,2 procentenheter till den totala tillväxten på 4,1 procent. Största bidragsgivare till tillväxten var annars investeringar som lyfte med hela 7,3 procent och därmed förklarar 1,7 procentenheter av BNP-tillväxten. Att det har börjat byggas märks tydligt nu också i den officiella statistiken. Även nettoexporten, alltså export minus import, gav eldunderstöd.

Det var med andra ord ingen enskild post som temporärt ändrade förutsättningarna.

Effektiva har vi också blivit. Produktiviteten ökade med hela 2,7 procent när produktionen ökat mer än antalet arbetade timmar. Det bådar gott för vinstutvecklingen, men gör som så mycket annat livet svårare för Riksbanken eftersom god produktivitet dämpar inflationstakten vilket numera är något dåligt.

Sammantaget är det alltså en alltigenom fin BNP-rapport som det finns anledning att glädjas åt.

Om framtiden säger den också en del. Hushållen är vid god vigör när sysselsättningen ökar och de disponibla inkomsterna ökar med 4 procent. Med ett sparande som motsvarar 8 procent av disponibelinkomsterna finns det dessutom en fin buffert till sämre tider.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att alla framgångsfaktorerna är sällsynt räntedopade. Se bara på de tre största bidragsgivarna till BNP:

Hushållen spelar förstafiolen. Med de lägsta boräntorna i världshistorien är det inte så märkligt att vi shoppar loss. Lågräntemiljön har som bekant också lyft fastighetspriser till nya rekordnivåer, vilket gjort att vi känner oss mer välbärgade och följaktligen väljer att spara mindre och köpa mer.

Investeringarna accelererar, något som inte heller är särskilt anmärkningsvärt när Riksbanken bedriver den mest procykliska penningpolitiken i världen. Inget annat land har ett större gap mellan tillväxt – nominell och real – och styrränta. Den gamla idén att räntevapnet skulle användas för att utjämna svängningar i konjunkturen har ersatts av en modell som säkerställer att korträntan alltid är lägre än den nominella tillväxten, alltså tillväxt plus inflation. Det är ett utmärkt recept för att garantera felprissättningar.

Exporten lyfter när Riksbanken gör allt för att devalvera värdet på den svenska kronan. Med överskott i handeln med omvärlden som motsvarar drygt 5 procent av BNP är den svenska valutan sällsynt undervärderad. För exportindustrin är det mumma när företagen kan rea ut sina varor och tjänster i utlandet.

Det finns inga gratisluncher, något som vi tenderar att glömma bort när den boomande svenska ekonomin kommer på tal. Men vi lever som om vi både kan äta kakan och ha den kvar. Hushållens skuldsättning fortsätter inte bara att öka, utan accelererar till och med. Den senaste månadssiffran visar att hushållens krediter ökade med 7,5 procent på årsbasis, vilket gör att skulderna i relation till inkomster slår nya rekord. Nu är den runt 1,8 årslöner, vilket gör svenska hushåll till de mest skuldsatta i världen, slagna bara av ett par länder. Och inte verkar någon bry sig.

Riksbankschefen Stefan Ingves vet att det kommer att gå åt helsike men han har tvärvänt med penningpolitiken eftersom han inte fick ansvaret för skuldsättningsproblematiken. Den gav Anders Borg till Finansinspektionen. Och med denna insikt som grund väljer Stefan Ingves att bara fokusera på ett obsolet inflationsmål på 2 procent och göra allt för att lyfta inflationen dit, kosta vad det kosta vill. Och det lär det göra, kosta alltså.

Notan efter Riksbankens extrempolitik kommer att bli hög och få dagens uppblåsta tillväxtsiffror att blekna. Att vi tillåter denna galenskap är egentligen lika obegripligt som den faktiska penningpolitiken. Från politiskt håll är det bara europaparlamentarikern Gunnar Hökmark som i olika artiklar har reagerat. Annars möts utvecklingen med tystnad.

På många sätt påminner de fantastiska tillväxtsiffrorna från Sverige om stämningsläget på en studentfest. Precis när det är som allra roligast och klockan snart slår två och alla måste gå hem är det någon festprisse som får för sig att beställa in en hel bricka med lakritsshots. Alla jublar. Dagen efter är mindre kul.

Tyck till