ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Vill bryta med manskulturen

  • SAMTAL RUNT BORDET. Från vänster: Karin Grundberg Wolodarski, Charlotte Petri Gornitzka, Staffan Hansén, Per Strömberg, Magdalena Gerger och Michael Treschow. Foto: Jack Mikrut

Att endast 6 procent av börsens vd:ar är kvinnor beror bland annat på att kvinnan tar huvudansvaret hemma, enligt näringslivsveteranen Michael Treschow.
”Det är lite macho att packa väskan på söndagskvällen och komma hem på fredag”, säger han i ett samtal med fyra andra chefer inom näringslivet och det offentliga.

Michael Treschow, avgående ordförande för Unilever efter nio år, är en av deltagarna i Di:s rundabordssamtal om jämställdhet. På Unilever är tio av tretton personer i ledningen män.

Hur arbetar ni med jämställdhet?
”45 procent av alla chefer på Unilever är i dag kvinnor. Jämställdhetsfrågan är oerhört viktig för oss, eftersom två tredjedelar av våra produkter används av kvinnor. Reflekterar vi inte detta i vårt arbetssätt internt är det inte särskilt bra för affärerna. Sedan har du den mänskliga aspekten av att våra 172.000 medarbetare lever med detta varje dag.”

”Det pågår en massa aktiviteter för att plocka bort hindren. Vi har fortfarande en manskultur på det sättet att vi fortfarande reser alldeles för mycket i stället för att använda modern kommunikationsteknik.”

På vilket sätt är jobbresor en manskultur?
”Det är lite macho detta att packa väskan på söndagskvällen och komma hem på fredag.”

Kan inte kvinnor på samma sätt packa väskan på söndagskvällen?
”Man måste förstå att livspusslet ser olika ut för kvinnor jämfört med oss män. Männen tar inte ett lika stort ansvar för hemmet. Att vi inte lyckas få lika många kvinnor i toppositioner beror på att de tycker att priset är för högt med långa arbetsdagar och resande.”

Kan man ändra på det?
”Mycket går att ändra på. Vi har förbjudet mycket av resandet av jämställdhetsskäl, det var ett väldigt massivt resande. Nu använder vi video i större utsträckning.”

Ica-Gruppen har på papperet en mer jämställd ledning. Fyra av tio personer i ledningen är kvinnor. Samtidigt är knappt 20 procent av Icahandlarna kvinnor.

Vad beror det på?
”Det är en fråga om tradition. Handlarna har historiskt varit män. Men vi jobbar med detta. 50 handlare byts ut varje år. Vi strävar efter att hälften av dem ska vara kvinnor senast 2020. Det kommer ta tid att få en jämn fördelning”, säger Per Strömberg, vd för Ica-Gruppen.

Vad är det för tradition du syftar på som innebär att Icahandlare år 2016 i majoritet är män?
”Det är en tradition som jag säger. Det är inte svårare än så. Det viktiga är att vi har ett program för att få en bättre balans.”

69 procent av Sidas anställda är kvinnor och 62 procent av cheferna i ledningsgruppen är kvinnor. Hur ser ert jämställdhetsarbete ut?
”Liksom staten i övrigt har Sida fler kvinnliga än manliga anställda. Jag tror att vi behöver bli tydligare och utveckla vårt resultatspråk och visa att vi verkligen åstadkommer resultat”, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

Lockas män i större utsträckning än kvinnor av tydliga resultat?
”Jag tror att mätbarheten kan locka män i större utsträckning. Vår verksamhet har historiskt kunnat beskrivas i form av narrativ och berättelser. Jag tror att det i större utsträckning har tilltalat ett kvinnligt förhållningssätt av helhetssyn.”

På Systembolaget har ni en majoritet kvinnor i ledningen. Fyra av totalt sex är kvinnor. Är det resultatet av ett jämställdhetsarbete?
”För tio år sedan hade vi en majoritet män på toppen i företaget trots att runt 65 procent av våra anställda är kvinnor. De senaste fem åren har vi jobbat målmedvetet med frågan och har nu en jämn fördelning bland butikscheferna. Vi har en majoritet kvinnor i ledningen och nivån under också. Vårt mål är att ligga på en fördelning mellan 40 och 60 procent”, säger Magdalena Gerger, vd för Systembolaget.

Hur hittade ni de kvinnliga cheferna?
”Vi bestämde oss för att jobba systematiskt. När vi rekryterar till chefsjobb ska alltid hälften av kandidaterna vara kvinnor. Lönerna är också jämlika och vi har en regelbunden lönekartläggning.”

Hur tacklar SPP jämställdhetsutmaningen?
”Inget annat mål än 50/50 är objektivt jämställt. Man får inte göra detta till en knepig fråga. 53 procent av våra anställda är kvinnor och i ledningen är hälften kvinnor. Samtidigt vabbar fortfarande kvinnorna dubbelt så som männen i vår organisation”, säger Staffan Hansén, vd för pensionsbolaget SPP.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ligger runt 30 procent i dag.

Är kvotering till styrelser rätt väg att gå för att uppnå ett mer jämställt näringsliv?
”Jag är emot kvotering vad det än är till för. Att kvalificerade kvinnor skulle känna sig inkvoterade är inte särskilt schyst”, säger Michael Treschow.

Också Magdalena Gerger är emot kvotering.

”Samtidigt är det sorgligt att det ska ta så lång tid att uppnå jämställda styrelser”, säger hon.

”Jag instämmer med Magdalena och Michael”, säger Per Strömberg.

Charlotte Petri Gornitza tror att kvotering kan bli nödvändigt.

”Ser vi inga tydliga resultat inom två till tre år, då ska vi göra som i Norge och kvotera.”

Staffan Hansén kan tänka sig kvotering.

”Om självregleringen inte fungerar ser jag gärna kvotering.”

Bara 6 procent av börsens vd-ar är kvinnor.

Hur kommer det sig att kvinnorna inte når hela vägen upp till toppen?
”Det finns väldigt många olika skäl. Det är svårt att för oss män att klart och tydligt veta exakt vad det är. Vi hör mycket, vi klarar inte riktigt att leva oss in i det. Jag tror som sagt att kvinnan fortfarande känner ett större ansvar för hela storfamiljen än vad män gör. Det är nog biologiskt också. Det måste vi förstå”, säger Michael Treschow.

”På Unilever försöker vi se det som att vi lånar ut kvinnan till familjen när man bildar större familj. Man ska inte släppa henne utan hon ska fortsätta gå utbildningar, ha utvecklingssamtal och vara med så mycket det går, och kanske till och med göra vissa saker hemifrån.”

Magdalena Gerger vill öppna strukturerna.

”Tittar man på styrelseexemplet ingår ofta som kravprofil att man bör ha haft vd-erfarenhet. Då har du i princip redan bestämt dig för att det ska bli en man. Generellt måste man öppna upp de här strukturerna som gör att du bara får in män och tänka annorlunda.”

Charlotte Petri Gornitzka pekar på föräldraförsäkringens roll.

”I Sverige har vi en föräldraförsäkring som gör det möjligt att vara hemma men också att komma tillbaka till jobbet. I andra länder måste kvinnorna ofta göra avkall på antingen karriär eller familj. Då tänker jag att den här tillvaron som vi gör möjlig i Sverige kan vara en av orsakerna till att vi inte väljer att gå för toppjobbet, eftersom det ofta sker på bekostnad av livsstilen i övrigt.”

Kvinnor tar i dag ut lejonparten av föräldraledigheten. Är det en förklaring till att de sedan halkar efter i karriären?
”Man måste förstå att det får en konsekvens att vara hemma länge. I många andra länder kommer kvinnorna tillbaka snabbare till oss. Men man bör premiera erfarenheten man får efter att ha uppfostrat en större familj. Man lär sig att hålla många bollar i luften. Jag har till exempel själv sett att många kvinnor som har kommit tillbaka har blivit fantastiskt mycket bättre som projektledare. Vi måste sätta poäng på det och värdera det”, säger Michael Treschow.

Magdalena Gerger pekar på att föräldraskapet är positivt.

”Det är möjligt att kvinnor borde dela mer jämlikt med sin partner. Men i mitt fall när jag gick på mammaledighet och kom tillbaka sa mina chefer att jag aldrig hade varit en bättre ledare och då handlade det inte om att vara projektledare. Mitt ledarskap hade vuxit.”

Charlotte Petri Gornitzka delade lika med sin man.

”Vi valde att dela lika eftersom jag tjänade mer än honom. Men min upplevelse är att vi överdriver vad det betyder att vara borta ett år av ett liv. Man bör se på frånvaron som att man bygger en erfarenhet till. Det är en inställningsfråga där vi är fantasilösa.”

Staffan Hansén säger att SPP uppmuntrar ett roterande ledarskap.

”Det är svårt att komma tillbaka efter en längre tid till en tjänst som man prenumererar på. Då tappar man fart och man kan tyngas av att man har tappat information. Är man bra på det man gör är man antagligen bra på att göra något annat också.”

Per Strömberg pekar också på flexibilitet från arbetsgivaren.

”Jag har en stark övertygelse att det kan vara en väl så bra skola att vara hemma länge. Jag upplever inte långa föräldraledigheter som ett problem. Men det Staffan säger är viktigt. Det är begränsande att komma tillbaka till samma position om man varit borta en längre period.”

Tyck till