ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Håkan Matson: Bo Andersson utmanade Putin

  • Bo Andersson.

Det är enkelt att peka på de enorma förlusterna som orsak till att Bo Andersson nu får sparken från ryska Avtovaz. Men det är inte hela sanningen.
Bakom ligger också att han startade krig med underleverantörer, sparkade 25 000 anställda och därmed utmanade gamla, ryska maktstrukturer.

Efter fyra mycket framgångsrika år som chef för Rysslands största lastbilstillverkare, Gaz Group, där Bo Andersson sparkade hälften av de anställda, och kraftigt höjde nivån för produktion, effektivitet och kvalitet, lockades han 2013 över till Avtovaz, egentligen för att utföra samma operation.

Renault-Nissan hade då i två steg ökat sitt ägande i bolaget och satsningen hade blivit ett prestigeprojekt för president Vladimir Putin – och en sak står klar: Bo Andersson hade aldrig kunnat lämna Gaz Group för Avtovaz utan Putins aktiva medgivande.

Avtovaz hade när Bo Andersson tog över gått med förlust under sex av de senaste åtta åren. Han fick tre mål med sig. Nå upp till 20 procents marknadsandel, positivt kassaflöde och 6 procents rörelsemarginal.

Men förlusterna inte bara fortsatte – utan ökade tre gånger i fjol jämfört med 2014. Svindlande 7,8 miljarder kronor rann ur det redan ekonomiskt svaga bolaget.

Till detta finns självklara förklaringar. Västvärldens sanktioner på grund av konflikten i Ukraina och det fallande oljepriset förpassade den ryska bilförsäljningen i fritt fall i fjol. Totalmarknaden rasade med 36 procent och med 50 procent de senaste två åren. Avtovaz sjönk "bara" med 19 procent, tog därmed marknadsandelar och tillverkade 468 500 bilar av märkena Lada, Renault, Nissan och Datsun.

Men den akuta krisen tvingade Bo Andersson att för två veckor sedan införa såväl lönesänkningar som fyrdagarsvecka det kommande halvåret, sedan den ryska regeringen stoppat fler nedskärningar.

Det har varit självklart att Avtovaz behöver ännu en kapitalinjektion för att undvika konkurs – och att den måste komma från den franska partnern.

Men Bo Andersson hade också egna mål när han tog över ledningen för Avtovaz: att höja kvaliteten och därmed anseendet för det ryska märket Lada, inte minst på hemmamarknaden.

Han har också lyckats få ut nya, betydligt bättre modeller – något som jag kunde konstatera i fjol då jag fick provköra Bo Anderssons stolthet Vesta, med en kvalitet långt mycket bättre än vi har varit vana vid med ryska bilar. Han lyckades också öka produktiviteten. Tillverkningstiden har minskat från 50 timmar till 20.

Under den här processen har Bo Andersson startat något som måste liknas vid ett krig med flera underleverantörer, sedan han underkänt kvaliteten på komponenterna och vid upprepade tillfällen helt enkelt skickat tillbaka delarna.

Den tuffa hållningen har också gällt OAT, som ägs av Rostec – som händelsevis är den ryska statens delägare av Avtovaz.

Bo Andersson har därmed utmanat den ryska staten och ytterst president Putin. Även om det har varit befogat för att nå kvalitetsmålen har det samtidigt varit alltför djärvt i mångas ögon.

För att höja kvaliteten på Vesta har Bo Andersson dessutom övergivit ryska underleverantörer och handlat komponenter i väst, något som efter rubelns fall varit en stor del av förklaringen till de ökande förlusterna. Vesta-bilarna har därmed sålts med förlust.

Uppenbarligen har detta blivit för mycket för delägaren Rostec.

Bolagets chef Sergej Chemerov råkar vara vän med president Putin sedan 80-talet och säger till Wall Street Journal att "spänningen stiger" i Avtovazs hemmastad Togliatti, på grund av Anderssons upprepade nedskärningar av personalen.

"Jag har sagt till honom flera gånger att vara försiktig, men han förstår inte", säger Chemerov.

Bo Andersson är som person tuff och rak och väjer aldrig för svåra åtgärder för att nå sina mål. Det var den karaktären som tog honom från jobbet som inköpare på Saab Automobile till toppositionen som inköpschef för hela General Motors, där han var ytterst nära att också utses till chef för hela GM.

Allt pekar mot att han nu har utmanat mer än vad den politiskt styrda ryska bilindustrin tål.

Och även om det pågår en räddningsaktion på nätet, där anställda vädjar om att Bo Andersson ska få behålla jobbet, torde hans dagar i Ryssland vara räknade.

Bo Andersson förekom i spekulationerna för vd-jobbet på AB Volvo, som sedan gick till Scanias Martin Lundstedt, och kring en rad andra toppjobb i industrin och han lär knappast sakna anbud när han sparkas från Avtovaz.

Frågan är snarare vad han själv vill göra nu.

Tyck till