ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

Ulf Petersson: Osäkra utsikter för SSAB

Stål- och råvarubolagen blev veckans stora börsvinnare såväl utomlands som på Stockholmsbörsen.
För gruvbolagen Lundin Mining och Boliden kan de kraftiga kurslyften vara varaktiga. För stålbolaget SSAB är utsikterna mer osäkra.

Stål- och gruvbolag i Europa och Nordamerika har haft en mycket stark utveckling den senaste månaden. Det gäller inte minst gruvbolaget Boliden som har tagit rejäl revansch på börsen och rusat med 38 procent sedan rapportbesvikelsen den 11 februari då en svag vinstutveckling under fjärde kvartalet fällde aktien med 18 procent.

Lundin Mining har också rusat med 38 procent sedan den 11 februari och aktien fick på fredagen ytterligare lyftkraft efter nyheten att bolaget köper in sig i ett par serbiska gruvor för 2 miljarder kronor. Affären togs emot väl på aktiemarknaden som uppskattar att Lundin Mining utnyttjar sina i varje fall i relativa termer starka finansiella position genom att köpa gruvor till reapris jämfört vad de hade kostat för något år sedan.

Allra bäst har det dock gått för stålbolaget SSAB som samtidigt har stigit med 48 procent.

När det gäller kurslyften för Boliden och Lundin Mining är de lättanalyserade eftersom det helt och hållet beror på att råvarupriserna den senaste månaden har vänt kraftigt uppåt. För båda bolagen är zink och koppar de viktigaste råvarorna och från bottennoteringarna i slutet av januari har zinkpriset stigit med 25 procent och kopparpriset med 12 procent.

Vad som däremot har orsakat den senaste tidens råvaruprisuppgång är inte lika lättanalyserat.

Tecknen på en uppgång i konjunkturen som skulle öka efterfrågan på metaller har varit få den senaste tiden och det har inte heller kommit fram några större nyheter om produktionsneddragningar i råvarubranschen annat än några mindre gruvor. Sannolikt står svaret att finna i den finansiella delen av råvarumarknaden. Det finns uppgifter om att finansiella placerare har börjat stänga sina negativa positioner på råvarumarknaden och att allt fler investerare som ser ett slut på den fem år långa råvaruprisnedgången.

För Lundin Mining och Boliden spelar det inte ingen roll varför priserna stiger. Det viktiga är att de stiger.

När det gäller SSAB är prisuppgången inte lika entydigt bra som för Boliden och Lundin Mining eftersom stålbolaget ju är köpare av råvarorna som gruvbolagen plockar upp ur berget. Med tanke på att det alltjämt råder stor överproduktion av stål i Europa och Kina är det högst oklart om SSAB lyckas föra vidare de stigande råvarupriserna på kunderna inom exempelvis bilindustrin. Misslyckas SSAB med det är bolaget i själva verket en förlorare på råvaruprisrallyt.

Enligt branschorganisationen WSA uppgick kapacitetsutnyttjandet hos producenterna globalt till historiskt låga 66 procent i januari, vilket inte talar för några större utsikter till prishöjningar.

Den kinesiska stålproduktionen har ökat med över 400 procent sedan 2001 till dagens 800 miljoner ton per dag och kapacitetsnivån har samtidigt växt från 200 miljoner ton till 1,2 miljarder ton enligt investmentbanken Credit Suisse. Det betyder att enbart Kinas överkapacitet när det gäller stålproduktion är större än den totala produktionen i USA, Japan och Europa tillsammans.

På kort sikt går det dock att hitta logiska förklaringar till kursrusningen för SSAB.

Ett skäl är att bolaget motiverade vinstvarningen i december med att de låga råvarupriserna hade fått kunderna att minska inköpen av stål i väntan på att även priset på stål skulle sänkas. Nu när råvarupriserna har vänt upp borde därmed SSAB:s kunder få bråttom att börja köpa stål igen.

Ett annat skäl är att SSAB:s amerikanska verksamhet, som står för 25 procent av försäljningen, kraftigt gynnas av att USA har aviserat en ökning av importtullarna på kinesiskt stål på upp till 266 procent.

Ett tredje orsak till det 48 procentiga kurslyftet sedan bokslutet presenterades den 12 februari är sannolikt också att SSAB-chefen Martin Lindqvist i bokslutet var överraskande tydlig med att bolaget räknar med att klara stålkrisen utan hjälp av aktieägarna i form en nyemission.

För att SSAB-rallyt ska fortsätta vill det till att kunderna har återvänt under det första kvartalet. Det vet vi med säkerhet först när kvartalsrapporten presenteras den 22 april. 

Tyck till