ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Snart är gränsen nådd för Astra Zeneca

Bostadsfrågan är kritisk anser Astra Zenecas vd i Sverige, Jan-Olof Jacke.
Snart är gränsen nådd när bristen på bostäder kommer att slå mot företagets möjlighet att växa och rekrytera de bästa forskarna.

”Bostadsbristen är bekymmersam, jobbig och besvärlig. Vi är i ett läge när vi balanserar på gränsen vid varje rekrytering. Än så länge skulle jag inte säga att vi har tappat rekryteringar, men vi är väldigt nära. Inom det närmaste året eller två åren kommer vi att gå över gränsen. Då tänker jag på nyckelrekryteringar som påverkar tillväxten”, säger Jan-Olof Jacke.

Läkemedelsbolaget har 6.600 anställda i Sverige, uppdelat på 4.100 i Södertälje och 2.500 i Mölndal utanför Göteborg.

Bristen på bostäder slår hårdast i Göteborgsområdet dit man rekryterar många unga forskare och även internationella toppnamn.

I fjol anställdes något hundratal och planen är att locka ungefär lika många i år. Tidigare har runt hälften av rekryteringarna gjorts internationellt.

”Ju mer vi har utvidgat vårt upptagningsområde och rekryterar mer och mer internationellt så blir bostadsfrågan ett större och större problem. De vi rekryterar har inte ett boende lokalt. Majoriteten är väldigt välutbildade. Det är inte så att det är personer som inte har valmöjligheter”, säger Jan-Olof Jacke.

Han efterlyser framför allt ett större utbud av hyreslägenheter i attraktiva lägen, men också en fungerande verksamhet där det går att hyra hus.

”Vi måste få en tätare stad”, säger han.

I Södertälje växer Astra Zeneca ännu mer och bolaget behöver ett par hundra till i år, men där anställer man framför allt personer som redan bor i området. Jan-Olof Jacke varnar dock för att bostadsbristen kan slå mot möjligheten att växa även där.

”Ju mer högteknologiska jobben blir desto mer specialister behöver vi anställa och då kommer vårt upptagningsområde att expandera vilket gör att problemet med bostadsbrist ökar”, säger han.

Tyck till