ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Bobrist slår mot företagen

  • Maria, Rannka, vd för Stockholms handelskammare, menar att bostadssituationen blir en tillväxthinder för företagen.

Bostadsbristen lägger krokben för företagens rekryteringar, och hotar tillväxten i landets största städer. Irritationen växer, och nu måste åtgärder komma på plats menar handelskamrarna i Stockholm och Västsverige.

Närmare ett av fem företag i Stockholm har misslyckats med rekryteringar på grund av bostadsbristen, visar en undersökning från Stockholms handelskammare.

”Fler och fler företag är oroade och upplever att situationen på bostadsmarknaden är ett tillväxthinder”, säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare.

Det handlar om cirka 8.000 rekryteringar i Stockholm som har misslyckats på grund av bostadsbristen, enligt beräkningen som har tagits fram till Di. Det handlar om tjänster som har varit svåra att besätta och i vissa fall helt har uteblivit.

Det handlar om en extremt försiktig uppskattning, poängterar Maria Rankka.

”Vid varje givet tillfälle leder det här till en sämre matchning på arbetsmarknaden.”

”Stockholm hade kunnat växa ännu snabbare och med fler nya jobb om det hade funnits en fungerande bostadsmarknad. Det här får konsekvenser för hela Sveriges ekonomi”, fortsätter Maria Rankka.

Enligt Västsvenska handelskammaren måste bostadsbyggandet i Storgöteborg öka med 50 procent jämfört med tidigare. Annars kan det handla om förlorade skatteintäkter på 3,5 miljarder kronor och 200 miljarder kronor i produktionsbortfall fram till 2030. Regionen kan gå miste om uppemot 40.000 jobb.

”De beräkningarna är gjorda innan den senaste tidens flyktingsströmmar så behovet är ännu större nu”, säger Sandra Zätterström, ansvarig för stadsutveckling på handelskammaren.

Hon konstaterar att det behövs fler bostäder för många grupper, såväl nyanlända som studenter och personer med spetskompetens. Då krävs ett varierat byggande, från flexibla och snabba lösningar till attraktiva bostäder i centrala lägen.

I Stockholmsregionen är det fler små och medelstora företag som upplever att bostadsbristen hindrar rekryteringar. Det är extra allvarligt, eftersom det är där fyra av fem jobb skapas poängterar Maria Rankka.

”Stora företag är också bekymrade, men har mer ekonomiska resurser att hitta lösningar.”

Företag med krav på expertkunskaper är extra hårt drabbade. Att hitta bostäder till personer som inte redan bor i Stockholm kan vara en omöjlig uppgift.

”I Stockholm har vi ett stort behov av högkvalitativ arbetskraft, så som kvalificerade programmerare, och då behöver man leta utanför regionen för att hitta det”, säger Maria Rankka.

Tempot i bostadssamtalen mellan regeringen, alliansen och Vänsterpartiet måste växla upp, anser hon, och en blocköverskridande överenskommelse komma på plats.

”Det finns en tilltagande irritation hos företagen över att politikerna inte samlar sig för en större strukturell reform.”

Bostadskrisen går inte att lösa enbart genom att bygga nya bostäder anser Maria Rankka.

”Det krävs också reformer för att öka rörligheten – sänkta reavinstskatter och en omreglering av hyresmarknaden. Det finns ju lösningar – det är inte en naturlag att det ska behöva vara så här.”

Tyck till