ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

Viktor Munkhammar: Risken för konflikt är hög

Det är bäddat för konflikt på arbetsmarknaden. En viktig orsak är den stora skillnaden i efterfrågan mellan Sverige och omvärlden.

På torsdag löper löneavtalen ut och förhandlingarna är inne i ett intensivt skede. Men avståndet mellan parterna är mycket stort. Det utbyte av krav mellan industriarbetsgivarna och fackförbundet Pappers som inledde veckan är en bra illustration.

Arbetsgivarna vill ha ett tvåårigt avtal med löneökningar på 1,75 procent det första året och 1,65 procent det andra. Pappers vill ha 2,8 procent det första året och 3,6 procent det andra. Även med hänsyn tagen till att tuffa utspel hör till är det en väldigt stor skillnad.

Både den stora klyftan mellan arbetsgivare och arbetstagare i synen på löneutrymmen och den spruckna LO-samordningen kan spåras till det ovanliga läge den svenska ekonomin befinner sig i. Samtidigt som BNP växer med närmare 4 procent i årstakt haltar den globala konjunkturen fram på kryckor.

På tisdagen kom SCB-statistik som illusterar detta på ett bra sätt. Handelsbalansen för februari visade på ett litet minus, det vill säga importen av varor var större än exporten. Samtidigt ökade omsättningen i den svenska detaljhandeln med 3,9 procent i årstakt.

En enskild månadssiffra är inget att dra några stora växlar på, men tisdagens statistik rimmar väl med bilden i stort. Exportföretagen lider av stor konkurrens och har svårt att höja priserna samtidigt som den inhemska efterfrågan, stödd av bland annat en mycket lätt penningpolitik och ökande offentlig konsumtion, är glödhet.

Det är inget ovanligt att arbetsgivare och arbetstagare har olika verklighetsbilder men den här gången har båda sidor gott om fakta för att backa upp sin egen version. Risken för konflikt är hög.

Tyck till