ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Swedbank bröt mot de egna reglerna

  • FEL. Här skulle Anders Sundströms namnteckning ha funnits. Foto: Jack Mikrut

Swedbanks system för prövning av toppchefers sidouppdrag har fungerat mycket dåligt.

För de tre toppchefer som var involverade i de kritiserade fastighetsaffärerna har 14 av 15 ansökningar om sidouppdrag hanterats i strid med regelverket.

Sedan i höstas har Di i flera artiklar avslöjat hur tre toppchefer på Swedbank har ägnat sig åt omfattande privata fastighetsaffärer genom egna bolag. En av cheferna, storbolagschefen Magnus Gagner-Geeber, fick sparken i december och en annan, finanschefen Göran Bronner, har meddelat sin avgång.

Dessutom har bankens vd Michael Wolf fått sparken, delvis på grund av att han inte satte stopp för fastighetsaffärerna.

Nu kan Di avslöja att det begicks systematiska fel när de tre toppchefernas privata sidouppdrag, däribland fastighetsverksamheten, godkändes.

När en anställd på Swedbank vill få en bisyssla godkänd används en speciell blankett där den anställde ska fylla i uppgifter om det önskade sidouppdraget.

Därefter ska närmaste chefen göra en första prövning. Om sidouppdraget tillstyrks ska blanketten skickas vidare till chefens chef, som formellt lämnar tillstånd för bisysslan.

Di har tagit del av totalt 15 ansökningar om sidouppdrag från de tre toppcheferna som var involverade i fastighetsaffärerna. Av dessa har fjorton hanterats i strid med bankens interna regelverk, visar Di:s granskning.

När det gäller dessa ansökningar är det den tidigare vd:n Michael Wolf som var närmaste chef och styrelseordföranden Anders Sundström som var chefens chef. I samtliga fall saknas Anders Sundströms namnteckning på blanketten, vilket innebär att det formellt har saknats ett skriftligt tillstånd för dessa bisysslor – däribland de omtalade fastighetsaffärerna.

I fyra av fallen har dåvarande vd:n Michael Wolf fyllt i blanketten som om han vore Anders Sundström, bland annat genom att kryssa i rutan ”beviljas enligt ansökan”, trots att han inte hade rätt att bevilja dessa bisysslor, och sätta sin namnteckning där Anders Sundström skulle underteckna.

I ett skriftligt svar till Finansinspektionen, FI, som sedan i december utreder bankens hantering av fastighetsaffärerna, medger Swedbank bristerna.

”Mot slutet av 2015 har banken uppmärksammat en brist i sin tillämpning av det interna regelverket för tillstånd till sidouppdrag/bisysslor”, skriver Swedbank.

Bristen består i att ”det så kallade farfarsgodkännandet från styrelseordföranden inte har lämnats skriftligen på den särskilda tillståndsblanketten, utan den har registrerats efter det att vd har tecknat sitt godkännande”, skriver storbanken vidare.

Att Swedbank säger sig ha uppmärksammat bristen först i slutet av 2015 är märkligt, då Finansinspektionen anmärkte på exakt detta redan i mars 2015. Det gällde då en enskild ansökan från finanschefen Göran Bronner om att få sitta i styrelsen för börsbolaget Vinovo där Anders Sundströms godkännande saknades på blanketten.

Den gången klarade sig Swedbank utan allvarligare kritik eftersom FI såg det som en ”isolerad händelse” – vilket det av allt att döma inte var.

FI avböjer att kommentera de nu uppdagade bristerna eftersom de ingår i den pågående granskningen av Swedbank.

Tyck till