ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

SEB gör nedskrivning av goodwill

  • SKRIVER NED. Annika Falkengren, vd för SEB. Foto: Jonatan Bylars

SEB, med vd Annika Falkengren, skriver ned goodwill med 5,3 miljarder kronor efter sin omorganisation.

Samtidigt flaggas för omstruktureringskostnader på 600 Mkr.

SEB har sedan den första januari 2016 organiserat om sin verksamhet utifrån kundsegment. Som en konsekvens av det skriver banken ned goodwill med 5,3 miljarder kronor.

”I och med att vi bildat en ny organisation utifrån nya kundsegment, har vi inte längre kapitalförvaltningsdivisionen”, säger SEB:s kommunikationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg.

”I samband med den nya organisationen prövade vi också för goodwill. Det ska vi göra så nära som möjligt affärsenheterna som har intäktsgenerande kassaflöde.”

Goodwillnedskrivningen hänför sig till förvärv som är gjorda från mitten av 1990-talet fram till 2008, enligt kommunikationschefen.

Borde ni inte ha skrivit ned dessa förvärv för länge sedan med tanke på att de är så daterade? Goodwill ska ju prövas löpande enligt IFRS.
”Tidigare har vi haft goodwill på divisionsnivå och nu har de förts ut längre ned i organisationen. Det här hänger ihop med omorganisationen. Flera av de gamla förvärven var förvärv som var gjord inom ramen för vår kapitalförvaltningsverksamhet”, säger Viveka Hirdman-Ryrberg.

SEB minskar även sitt kostnadstak till 22 miljarder från tidigare 22,5 miljarder.

”Tidigare har vi haft en egen intäktsrad i vår resultaträkning som heter livförsäkringsintäkter och en kostnadspost förutbetalda anskaffningskostnader. Dessa går nu in i provisionsnettot. Det gör att kostnadsraden minskar något och därmed sänks kostnadstaket.”

Banken flaggar också för 0,6 miljarder kronor i omstruktureringskostnader på grund av omstrukturering i den baltiska och tyska verksamheten samt även nedskrivning av it-tillgångar som inte längre används.

Tyck till