ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Extremt läge krävde ovanlig lösning

Det finns goda skäl till att aktiemarknaden aldrig har sett optionsprogram till styrelsen likt det som presenterades i Eniro på tisdagen. En styrelse är aktieägarnas förlängda arm och ska därför ha samma intresse som ägarna.

Den samstämmigheten faller när ägarna sitter på eviga aktier, medan styrelsen har optioner som förfaller i maj 2019.

Det betyder också att styrelsen har intresse av att skapa snabba mer riskfyllda vinster för att maximera börsvärdet till våren 2019 snarare än att skapa långsiktiga aktieägarvärden.

Men ibland är läget så prekärt att man få laga efter läge och rucka på en del i normala fall viktiga principer.

Eniro befinner sig i ett sådant utsatt läge, med en styrelse som efter över 50 styrelsemöten de senaste två åren är så sönderkörd att samtliga ledamöter har velat lämna sin styrelsepost.

När ägarna sedan i slutet av fjolåret har letat efter nya styrelseledamöter har det inte räckt med att erbjuda sedvanlig arvodering. Det krävdes dessutom teckningsoptioner motsvarande 2 procent av bolaget.

Aktiemarknaden reagerade först mycket negativt på nyheten att hela Eniros styrelse avgår. Framåt dagen repade aktiekursen nytt mod. Det är inte så märkligt att Eniroaktien klarade börsdagen bra.

Den nya styrelsen är nämligen medlemmar i en ovanligt potent pilotskola med raketbränsle i flygtanken. Det kan bära en bit, kanske till och med till våren 2019 då de fyra nya ledamöterna har rätt att omvandla optionerna till aktier.

Tyck till