ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Moderaterna jagar företagarnas röster

  • PÅ JAKT. Jörgen Warborn (M), suppleant i näringsutskottet, ska leda ett nationellt företagarråd. Foto: Jesper Frisk

Stödet för Moderaterna har rasat bland företagare.
Partistyrelsen har nu fattat beslut om nya åtgärder för att vinna tillbaka mark.

Moderaterna har sedan 2006 tappat drygt 16 procentenheter i stöd i väljargruppen företagare – från drygt 49 procent ned till knappt 33 procent, enligt SCB:s senaste partisympatiundersökning från november. Även andra allianspartier har tappat en del i väljargruppen jämfört med 2006, och likaså Socialdemokraterna marginellt. Sedan 2010 har samtidigt stödet för Sverigedemokraterna bland företagarna ökat explosionsartat, från 2,4 procent till 18,3 procent.

”I regeringsställning nådde vi inte hela vägen fram, exempelvis vad gäller att få ned den administrativa kostnaden för företagen. Vi lyfte jobbfrågan intensivt – att det ska löna sig att arbeta – men fokuserade inte tillräckligt på företagen”, säger Jörgen Warborn (M), suppleant i näringsutskottet.

Vad har SD erbjudit den här väljargruppen som ni inte har?
”Många partier har tappat väljare till SD, men vi förändrar vår politik efter de samhällsutmaningar vi har. Det gäller även företagarpolitiken.”

Samtidigt visade senaste Di-barometern, som görs av Ipsos på Di:s uppdrag, att företagsledarnas förtroende för Moderatledaren Anna Kinberg Batra ökar rejält, samtidigt som det sjunker för SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Förra fredagen tog Moderaternas partistyrelse beslut om att starta ett nationellt så kallat företagarråd som leds av bland andra Jörgen Warborn.

”Jag ser framför mig att det inom ett år ska finnas åtminstone i varje län”, säger han.

Grupper med lokala moderata politiker och företagare runt om i Sverige ska träffas minst två gånger per år. Utifrån det vill partiet sedan ta fram förslag på reformer.

”Ytterst är målet att skapa fler arbeten. Vi vet att fyra av fem jobb skapas hos småföretagare och då måste vi ha en politik som underlättar”, säger Jörgen Warborn.

Moderaterna har starkt kritiserat Stefan Löfvens Innovationsråd och beskrivit det som kafferep. Riskerar inte era företagarråd att bli mycket snack och lite verkstad?
”Regeringens politik är företagarfientlig och ett innovationsråd förbättrar inte företagsklimatet i Sverige när regeringen gör det svårare att arbeta, anställa och driva företag”, säger Jörgen Warborn.

I januari KU-anmälde Jörgen Warborn Stefan Löfven för bristande dokumentation av Innovationsrådets möten.

Utöver företagarråden föreslår Moderaterna en rad regelförenklingar. Bland annat vill partiet komma åt konkurrensnackdelarna för svenska företag till följd av att Sverige har tolkat EU-regler hårdare än nödvändigt.

”Ska man införa svensk lagstiftning som går utöver EU:s minimikrav så tycker vi att det krävs en motivering”, säger Jörgen Warborn.

Partiet anser också att kvaliteten måste bli bättre på de konsekvensutredningar som beskriver hur nya regler påverkar företagen, exempelvis kostnaderna. Endast 36 procent av utredningarna uppfyllde kraven, enligt statliga Regelrådets senaste årsrapport.

Risken med den dåliga kvaliteten på utredningarna är att riksdagen fattar beslut utan att veta hur det slår mot företagen, menar Jörgen Warborn.

”Det kan påverka företagen negativt och göra det svårare för dem att anställa.”

Moderaterna vill också att regeringen ger fler myndigheter uttryckliga direktiv att arbeta med regelförenkling.

Tyck till