ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Mångmiljardsmäll hotar Vattenfall

  • INGEN BONUS. Magnus Hall, vd för Vattenfall, fick nöja sig med 18,6 miljoner kronor i lön och pensionsavsättningar. Foto: Joey Abrait

Efter rekordförlusterna riskerar statliga Vattenfall nya nedskrivningar på mångmiljardbelopp.
Det visar den krisdrabbade kraftjättens nya riskanalys.

De senaste tre åren har Vattenfall gjort förluster på sammanlagt 52 miljarder kronor. Och nedskrivningar av värdet på kraftverk som tappat dramatiskt i värde bland annat på grund av fallande elpriser är ett av de viktigaste skälen. Bara under 2015 gjordes nedskrivningar på 36 miljarder kronor, vilket utlöste en rekordförlust för Vattenfall.

Faran för nya nedskrivningar tycks inte vara över. Det visar en känslighetsanalys som Vattenfall har gjort. Även förhållandevis blygsamma nedgångar i elpriset kan nämligen utlösa nya, mycket betydande smällar mot resultatet. Det handlar denna gång om hotande värdeminskningar på kol- och gaskraftverk i både Tyskland och Nederländerna.

En minskning av framtida elpriser med 5 procent och oförändrade kostnader för bränsle och utsläppsrätter för koldioxid skulle leda till en minskning av värdet på fossilbaserade tillgångar i de båda länderna med mellan 15–27 procent beroende på tillgångsslag, visar Vattenfalls nya beräkningar.

”Detta skulle leda till ytterligare nedskrivningar på cirka 12 miljarder kronor”, skriver bolaget i sin färska årsredovisning.

Bolaget avböjer att kommentera beräkningarna, liksom vad prisförändringarna på el-, bränsle- och utsläppsmarknaderna hittills i år innebär för Vattenfall.

De nya beräkningarna är illavarslande för Vattenfall som står inför en rad svåra utmaningar. Som Di rapporterat tidigare riskerar bolaget ytterligare mycket betydande nedskrivningar av andra skäl. Det handlar bland annat om den tyska brunkolsverksamheten som Vattenfall vill sälja.

Samtidigt framgår det i årsredovisningen att Vattenfalls utsläpp av koldioxid ökar. Det är en utveckling som går stick i stäv med bolagets egna mål och upprepade löften att de kraftigt ska sänkas.

Nu är det också offentligt hur mycket koncernchefen får för sitt uppdrag att försöka lotsa statens största företag ur krisen. Under 2015, då Vattenfall redovisade minus 28,2 miljarder kronor i resultat före skatt, fick Magnus Hall sammanlagt 18,6 miljoner kronor i lön och pensionsavsättningar. Någon bonus eller annan rörlig ersättning fick han inte, men däremot andra förmåner för 169.000 kronor, inklusive bilförmån liksom ett årskort hos SJ.

Tyck till