ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

SHB portar managementkonsulter

  • STÄNGER DÖRREN. Frank Vang-Jensen, vd för Handelsbanken. Foto: Jonatan Bylars

Handelsbanken är den enda svenska storbanken som helt stänger ute managementkonsulter.

”Vi anlitar inte managementkonsulter”, säger Handelsbankens presschef Johan Wallqvist.

De fyra svenska storbankerna har vitt skilda inställningar till att anlita managementkonsulter. Tidigare i veckan skrev Di om Mckinseys stora inflytande på Nordea under Christian Clausens tid som vd.

”Konsultfirman hade närmast en egen stab inom Nordea som ofta hade närmare kontakt med vd:n än vad resten av koncernledningen hade”, enligt en av DI:s källor.

Nu, när nye vd:n Casper von Koskull styr Nordea, har banken en ”strikt policy för användningen av konsulter”, enligt bankens pressavdelning.

Handelsbanken går ännu längre. Banken är den enda av de fyra svenska storbankerna som över huvudtaget inte anlitar managementkonsulter.

Presschefen Johan Wahlqvist hänvisar till bankens interna skrift ”Mål och Medel” som beskriver Handelsbankens värdegrund och företagskultur, och är grundläggande för hur banken arbetar. I den står följande, enligt Johan Wallqvist:

”Vi undviker att ta in externa ledarskaps- och strategikonsulter inför stora beslut eller förändringar. En chef som tar hjälp av externa experter för delar av sitt ledarskap, blir samtidigt lite mindre chef.”

Swedbank har ingen specifik konsultpolicy, enligt presschefen Claes Warren.

”Vi är restriktiva med användning av externa konsulter, men då behov uppstår har vi en process för hur konsulttjänster ska upphandlas. All upphandling av konsulttjänster som överskrider 25 000 euro på årsbasis hanteras av bankens inköpsorganisation som säkerställer att villkor och avtal liksom leverantörerna i sig följer bankens etiska riktlinjer och andra policys”, säger han.

SEB har minskat sina inköp av managementkonsulter:

”Vi är väldigt restriktiva vad gäller managementkonsulter. Tittar man på totala konsultanvändningen så har den halverats sedan 2010”, sa Annika Falkengren till Di efter bankens bolagsstämma i tisdags.

Tyck till