ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

Martin Blomgren: Schörling gör ordnad reträtt

”USA växer i god takt och Europas krisländer har piggnat till.”

Det är inte på den absoluta kurstoppen som Melker Schörling drar sig tillbaka från ordförandeposten i Securitas men inte heller långt därifrån, som grafen visar.

Vän av ordning invänder att om man hade återinvesterat både ordinarie utdelningar och tagit hänsyn till den fantastiska kursutvecklingen i avknoppningar som Assa Abloy och Loomis så hade millennietoppen varit passerad för länge sedan och med råge.

Vän av ordning har rätt, men likväl är utseendet på kurskurvan en intressant påminnelse om två saker.

För det första att värderingsbubblor tar lång tid att värka ut. När Securitasaktien nådde toppen, på en kurs som motsvarar 142 kronor, stod det 3 mars 2000 i kalendern och investerarna hade inga hämningar när det gällde prislappen på bolag som växte snabbt. Lyckligt ovetandes om att Stockholmsbörsen skulle vända ned tre dagar senare betalades ett p/e-tal på 76 för det innevarande årets förväntade vinst i Securitas.

Den andra påminnelsen är hur kraftig omsvängningen i den andra riktningen varit de senaste åren.

Alf Göransson som hade tagit över som vd 2007 blev efter några års städjobb rejält ifrågasatt. Var fanns tillväxten? Och hur skulle marginalerna kunna lyfta när bolaget hade svårt att matcha löneökningar med högre priser, när Europa krisade och när hot om kostnadsökningar från hälsoreformen Obamacare i USA hängde över det personalintensiva bolaget?

Ovanpå det väckte försöket att köpa tillbaka teknikavknoppningen Niscayah frågor om vilken typ av bolag Securitas egentligen ville vara.

I dag har bilden klarnat. USA växer i god takt och Europas krisländer har piggnat till samtidigt som de beklagliga terrorattackerna i Paris och Bryssel visar att efterfrågan på säkerhetstjänster förblir stor. Och när det gäller tekniken är vägvalet gjort – Securitas ska ta ledartröjan i det paradigmskifte som ökar andelen tekniska lösningar på bekostnad av mantimmar och det ska på sikt få marginalen att klättra ett par nivåer.

När framtidstron var som dystrast under 2012 värderades Securitas till ett p/e-tal under 10. I dag ligger det på mer neutrala 16, det är jämnt skägg mellan positiva och negativa analysfirmor och riktningen framåt är tydligt utstakad. Ett mer odramatiskt tillfälle för Melker Schörling att lämna Securitas är svårt att hitta i bolagets vindlande börshistoria.

Tyck till