ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Falkengren hoppar av styrelseuppdrag

  • ÄGARMÖTE. Annika Falkengren, vd för SEB, mötte på tisdagen aktieägarna när banken hade årsstämma på Konserthuset i Stockholm. Foto: Oskar Omne

På SEB:s årsstämma fick vd:n Annika Falkengren åter kritik för sitt uppdrag i Volkswagen.

Samtidigt står det klart att hon ska lämna ett av sina styrelseuppdrag i år.

Storbanken SEB höll årsstämma i Konserthuset i Stockholm samma dag som Europa skakades av explosionerna i Bryssel.

Det är en påminnelse om hoten omkring oss, säger Annika Falkengren till Di i samband med stämman.

”Det är en skörhet i hela systemet nu. Man har lyckats med att skrämmas och många människor har förlorat livet i dag.”

Förändrar ni säkerheten på banken nu?
”Vi har hög säkerhet”, säger Annika Falkengren och säger vidare att banken har stor koll på de anställdas resor.

Ordföranden Marcus Wallenberg fokuserade på osäkra globala tillväxtutsikter, negativa räntor och tuffare regleringar av banksektorn.

”Jag tror inte att någon av oss längre tycker att vi verkar och lever i en tid där allt är som vanligt.”

Annika Falkengren, ledamot i Volkswagens så kallade överstyrelse, har sedan biljättens utsläppsskandal briserade ifrågasatts för uppdraget. Kritiken mot mångsyssleriet väcktes åter på stämman av Aktiespararna.

Albin Rännar, organisationens chef för marknadsövervakning, nämner både tidsaspekten och risken för skadestånd och stämningar.

”Vi har bedömt att jag har den tiden och att jag fortsätter på det mandat jag har”, säger Annika Falkengren.

Hon fick också uppbackning av ordförande Marcus Wallenberg under stämman.

”Hon leder banken på ett alldeles utmärkt sätt”, blev hans svar på kritiken.

Samtidigt gjorde Marcus Wallenberg under stämman klart att Annika Falkengren ska lämna ett av sina uppdrag i år. Det rör sig om ett styrelseuppdrag, men vilket det rör sig om håller banken än så länge hemligt.

”Jag kan inte säga något mer”, säger Anna Helsén, presschef på SEB.

Annika Falkengren är även ordförande i Bankföreningen, och sitter i styrelsen för Securitas, Scania och Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag FAM.

Utdelningen, motsvarande 66 procent av vinsten exklusive engångsposter, är rejält över bankens mål att dela ut 40 procent eller mer av vinsten per aktie och var också uppe till diskussion.

”Det är ett väl avvägt beslut”, konstaterade Marcus Wallenberg och vidare att banken ”redan ligger över de kapitalkrav som har stipulerats”.

En annan kritik gällde SEB:s aktiesparprogram till ledningen, andra höga chefer och nyckelpersoner i banken – totalt 2 000 personer – som stämman gav grönt ljus för.

”Vi tycker att de har varit väldigt topptunga, de har varit koncentrerade till ganska få personer i ledningen”, säger Albin Rännar, och hävdar att det riskerar att dra ned motivationen för övriga anställda.

Kostnaden för Annika Falkengrens långfristiga aktiebaserade program uppgick i fjol till nästan 5,8 Mkr, och för övriga personer i ledningen till drygt 15 Mkr, framgår av bankens årsredovisning.

Samtidigt slogs det fast att den maximala tilldelningen i vinstandelsprogrammet, som gäller samtliga anställda, höjs från 55.000 kronor till 75.0000 kronor per medarbetare.

På stämman stod det också klart att styrelsen utökas till 13 personer med två nytillskott: digitaliseringsexperten och Di-krönikören Sara Öhrvall och Helena Saxon, finansdirektör på Investor.

Tyck till