ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Skolorna på väg till börsen

Noteringen av Academedia drar ut på tiden.
Det gör att den snabbväxande koncernen Internationella Engelska Skolan ser ut att bli det första skolbolaget på Stockholmsbörsen sedan debatten om vinster i välfärden drog i gång.

Riskkapitalbolagens utträde ur vårdsektorn är i full sving. I förra veckan sålde Apax ytterligare 12 procent av aktierna i vårdbolaget Capio. På onsdagen sätter Argan vårdkoncernen Humana på börsen och därefter står vårdbolaget Olivia på tur.

Riskkapitalbolagens försäljningsprocess av vårdbolag inleddes redan i juni i fjol med börsnoteringen av Capio. Den noteringen underlättades av att välkända och långsiktiga investerare som Fjärde AP-fonden och familjern af Jochnick ställde upp som ankarinvesterare.

Noteringen av Capio var en märkeshändelse eftersom verksamheten till stor del finansieras med offentliga medel. Men samtidigt hade koncernen redan varit börsnoterad en gång innan den köptes ut från Stockholmsbörsen av riskkapitalbolaget Nordic Capital 2006.

Den stora vattendelaren för vårdbolag på börsen skedde i stället i höstas när Attendo, som under en period var ett mycket omdiskuterat bolag i samband med frågan om vinster i välfärden, framgångsrikt börsnoterades den 30 november. I samband med noteringen fick bolaget en blivande huvudägare i Nordstjernan.

Investmentbolag Nordstjernan äger i dag 10 procent av Attendo, men har option att öka till 13 procent och därmed bli största ägare när det i maj i år står riskkapitalbolaget IK fritt att sälja sina kvarvarande aktier i Attendo.

När det gäller den likaledes offentligfinansierade skolsektorn har riskkapitalbolagen haft svårare att komma till skott med börsnoteringarna.

Det har gått över ett halvår sedan Harry Klagsbrun på EQT först sa att riskkapitalbolaget skulle börsnotera landets största skolbolag Academedia med cirka 60.000 elever och en omsättning på 8,1 miljarder kronor.

Enligt Academedia är en börsnotering fortfarande huvudspåret, men tidsplanen har inte konkretiserats närmare under månaderna som har gått.

I stället verkar det vara Internationella Engelska Skolan som blir först ut bland skolbolagen att gå till börsen. Enligt uppgift är en notering av koncernen nära och ABG ska bland annat ha anlitats som investmentbank.

Internationella Engelska Skolan startades av läraren och entreprenören Barbara Bergström 1993. I september 2012 sålde hon 75 procent av bolaget till det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates.

Under TA Associates huvudägarskap har verksamheten vuxit snabbt. De senaste tre åren har antalet elever på Internationella Engelska Skolans i dag 30 skolor ökat med 50 procent till knappt 20.000 elever.

Det kan jämföras med friskolebranschen som helhet som under motsvarande period har ökat elevantalet med 20 procent.

Den förestående börsnoteringen av skolbolagen är en svårare och mer delikat nöt för riskkapitalbolagen och investmentbankerna att knäcka än när det gäller vårdbolagen. Nöten hårdnade i förra veckan genom att debatten kring vinster i välfärden åter blommade upp, efter att ha legat vilande under ett års tid.

Ilmar Reepalu, tidigare kommunalråd i Malmö och nu särskild utredaren av välfärdsfrågan, fortsatte på DN Debatt att hävda att vinsterna måste regleras. Han fick i samband med debattartikeln stöd av ansvarig minister i form av civilminister Ardalan Shekarabi.

Ur finansmarknadens synvinkel är det naturligt att låta Internationella Engelska Skolan gå först till börsen, eftersom inte ens de verkliga motståndarna till privata vinstdrivande skolor kan klaga på de skolresultat som koncernen kan visa upp.

Skolan toppar olika rankningslistor i Sverige och köerna är långa till koncernens olika grundskolor.

Internationella Engelska Skolans skolresultat är en bra början för att sektorn ska lyckas med sina kommande börsnoteringar.

Därutöver anses det ytterst viktigt att få in nya lågsiktiga ankarinvesterare som ägare i samband med börsnoteringen. För att lyckas måste de nya ägarna både ha ett gott renommé på finansmarknaden och i övriga samhället.

Enligt uppgifter har Academedia sedan i höstas försökt lösa ankarinvesterarfrågan utan att lyckas. Drömankaret i en sådan här noteringsprocess är att få in något av investmentbolagen Industrivärden, Axel Johnson, Investor, Ratos eller Nordstjernan som storägare.

Skulle Internationella Engelska Skolan lyckas ta sig till börsen trots välfärdsdebatten kan man räkna med att det inte dröjer länge förrän Academedia går från ord till handling när det gäller noteringen.

Därefter lär Vindora, som ägs av det norska riskkapitalbolaget FSN Capital och som sedan 2009 driver ett trettiotal praktiska gymnasieskolor med en omsättning på knappt 1 miljard kronor, stå på tur till börsen.

Tyck till