ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Interfox Resourses kritiseras av Aktietorget

Efter rekommendation från Aktietorgets disciplinkommitté har Aktietorget beslutat att tilldela det på handelsplatsen listade Interfox Resources en erinran till följd av brister i informationsgivningen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av en disciplinnämndsrekommendation som bifogas pressmeddelandet framgår att Interfox i ett pressmeddelande om en riktad emission i höstas inte har redogjort för skäl till aktieägarnas företrädesrätt, hur emissionskursen bestämdes och hur Interfox hade säkerställt att villkoren i emissionen var marknadsmässiga.

"Överträdelserna är dock inte sådana att de med beaktande av omständigheterna i ärendet motiverar en sträng sanktion", heter det i rekommendationen, undertecknad av bland andra disciplinnämndens ordförande Anders Ackebo.

Tyck till