ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Ecoclime genomför riktad nyemission

Ecoclime Comfort Ceilings genomför en riktad nyemission om 3 miljoner aktier till en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget 18 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Vi genomför nyemissionen för att stärka bolagets kapitalbas inför en accelererad marknadsexpansion och för att bredda ägandet", säger bolagets vd i ett pressmeddelande.

I det fall emissionen blir fulltecknad kan det bli aktuellt med en överteckningsemission om ytterligare 5 miljoner kronor fördelat på 833.333 aktier.

Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna 15 miljoner kronor av emissionen.

Tyck till