ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Veckans aktie: Getinge lockar med nytt sting

Det är dags att plocka upp Getingeaktien efter en längre tids svacka.
Behovet av medicintekniska produkter väntas öka och ett mer effektivt och innovativt Getinge har goda möjligheter att växa.

Getinge har länge varit något av en industriell framgångssaga. Med hjälp av väl gjorda förvärv har medicinteknikbolaget sedan börsnoteringen 1993 växt från 600 miljoner kronor i omsättning till 30 miljarder.

Under 18 år, fram till våren 2015, styrdes Getinge av en och samma man, Johan Malmquist. Det har varit lyckat, men ett större bakslag under 2013 fick både vd:n och börskursen på fall.

Getinges produkter uppfyllde inte den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s lagkrav inom affärsområdet Medical Systems som tillhandahåller operationsutrustning. Fyra fabriker fick anmärkningar vilket krävde tuffa åtgärder, varav mycket nu är gjort.

Sammantaget resulterade synpunkter på rutiner och processer från FDA i att Getinge har tvingats sätta av över 1 miljard kronor i ett åtgärdsprogram. Det är dyra läropengar för bolaget, men kanske också ett nödvändigt uppvaknande om att det är i behov av förändring. De senaste tre åren har lönsamheten kraftig försämrats och tillväxttakten avtagit. Vinsten per aktie har minskat med runt 9 procent i snitt per år.

Stommen i bolaget har alltid varit produkter inom infektionsbekämpning och sterilisering som säljs till hälso- och sjukvårdsbranschen. Under mitten av 1990-talet lades grunden till ett nytt affärsområde med äldrevårdsprodukter, Extended Care.

I början av 2000-talet tillkom Medical Systems. Detta blev en riktig framgång med flera bra genomförda förvärv och tillväxt inom hjärt- och kärlområdet. Det är nu det största och mest lönsamamma affärsområdet, även om det på senare år har varit trögt med förvärv samtidigt som marginalerna har fallit.

Det nya ledarteamet med Alex Meyer i spetsen ska nu styra Getinge på rätt spår. Bolaget har tidigare fungerat som fristående enheter, en strategi som inte längre fungerar. Anledningen är att det har skett en ägarkoncentration bland Getinges kunder. Det innebär att de som levererar till hälso- och sjukvården måste bli större. Tidigare har produktsäkerhet varit det viktigaste, men på senare år har behovet av en effektiv vård ökat vilket påverkar allt från innovation till hur kunden ska bemötas.

Alex Meyers uppgift är att slå ihop de olika affärsområdena och förändra organisationen till ett bolag. Det beräknas ta tre till fyra år att få allt på plats. När det väl är genomfört, ska lönsamheten förbättras med 2–3 miljarder kronor. Merparten av lönsamhetsförbättringarna väntas komma under 2017–2018.

För Getinge blir 2016 ett typiskt övergångsår då alla bitar måste falla på plats. Omsättningstillväxten lär bli mer måttlig och uppgå till 2–4 procent, mycket på grund av att bolaget nu vill vänta med förvärv. Den tidigare målsättingen om att nå 50 miljarder kronor i omsättning är nedtonad. Förbättringar på kort sikt kommer att visa sig i ökad lönsamhet.

Getinge kan också få draghjälp av sektorn som har varit pressad under en period. Efter en tids konsolidering, då stora förvärv gjordes under 2014, är medicintekniksektorn redo att lyfta med vassare produkter och en mer lönsam verksamhet. Aktiviteten på förvärvsmarknaden lär ta fart igen då behovet av att växa i storlek fortsatt är högaktuellt. I västvärlden kommer den äldre befolkningen dessutom att öka.

Att investera i Getinge i en tillfällig svacka lockar. Med undantag för ett lättnadsrally i samband med förlikningen med FDA i höstas har aktien gått sämre än Stockholmsbörsens breda index OMXSPI. Hittills i år har aktien tappat 17 procent. Med det förändringsarbete som nu sker och med tecken på att orderingången åter börjar öka ser aktien intressant ut. Lönsamhetsförbättringar väntas bidra till att vinsten per aktie kommer att stiga med i snitt 20 procent per år de kommande åren. Då är inte förvärv medräknat.

Getinge handlas till p/e 14 räknat på vinstprognosen för nästa år, en rabatt på 15 procent i jämförelse med internationella medicinteknikbolag. Vi tror att förväntningarna på att Getinge ska hitta tillbaka till tillväxtspåret därmed är för lågt ställda. Rekommendationen blir köp.

 

Getinge i siffror
  2015 2016* 2017*
Försäljning, Mkr 30.235 30.945 31.967
Nettovinst, Mkr 1.382 1.935 2.650
Vinet per aktie, kronor 9,00 11,20 13,30
P/e-tal 21,3 17 14
*Di:s prognos      
Tyck till