ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Konsultaffärer i farozonen

  • PÅ EFTERKÄLKEN. Christian Clausen, vd för Nordea 2007–2015, lade stora summor på managementkonsulter. Men trots draghjälpen har aktien gått sämre än konkurrenterna efter finanskrisen. Foto: Jack Mikrut

Flera av börsens största ägare överväger att begränsa bolagens möjligheter att anlita managementkonsulter, enligt Di:s källor.
Ett skräckexempel är utfallet av McKinseys stora inflytande över Nordeas förre vd Christan Clausen.

”En kompetent vd kan styra sitt bolag utan externa konsulter”, säger en Di-källa.

Enligt Di:s uppgifter förs långt gångna diskussioner mellan några av Stockholmsbörsens största ägare om att införa nya riktlinjer för i vilken utsträckning deras portföljbolag får anlita strategi- och managementkonsulter.

Avsikten är att begränsa eller helt förbjuda koncernledningar att anlita konsulter.

En begränsning av inköp av konsulttjänster riskerar att bli ett hårt slag mot de stora managementkonsulterna.

Den hetaste konsultfirman i Sverige har i många år varit McKinsey, som omsatte cirka 1,5 miljarder 2014 enligt årsredovisningar hos Bolagsverket. Enligt informationstjänsten Retriever omsätter McKinsey i Sverige dock så mycket som cirka 3 miljarder kronor per år.

Vad de bästa konsulterna fakturerar beror på typ av projekt, och hemlighetsmakeriet är stort. Men enligt bedömningar från flera håll handlar det om ett timarvode på uppemot 4.000–5.000 kronor per timme för en konsult.

”Som huvudregel ska bolagsledningen själv göra jobbet. Om det behövs konsulter i vissa situationer ska det vara välmotiverat och ske med återhållsamhet ”, säger en storägare till Di.

En annan inflytelserik person på Stockholmsbörsen framhåller att en förutsättning för framgång är att en koncernchef kan sitt bolag så väl att denna utan externa konsulter kan ta fram strategiska riktlinjer för bolagen.

”Få – om några – bolag har gått från dåliga till riktigt bra med hjälp av strategikonsulter. De fortsätter snarare att vara mediokra. En kompetent bolagsledning tänker själv ut hur ett bolag görs riktigt bra”, säger källan.

En starkt bidragande orsak till diskussionen bland storägarna är att de ofta så upphaussade managementkonsulterna har varit inblandade i grava misslyckanden i börsens storbolag.

McKinseys inflytande över Nordeas tidigare vd Christian Clausen är ett skräckexempel, enligt Di:s källor. Under hans vd-tid, 2007–2015, stod Nordea under perioder för så mycket som en tvåsiffrig procentandel av McKinseys intäkter i Norden enligt källor.

”Konsultfirman hade närmast en egen stab inom Nordea som ofta hade närmare kontakt med vd:n än vad resten av koncernledningen hade”, säger en källa till Di.

De täta kontakterna med konsultjätten ledde inte bara till att Nordea fick dyra fakturor från McKinsey. Nordea gjorde även en rad prestigerekryteringar från McKinsey under Christian Clausens första år som vd:

  • Anna Storåkers rekryterades 2009 till jobbet som vice chef för den svenska verksamheten.
  • Jan Larsson, Göran Perssons före detta talskrivare, rekryterades 2009 för att bli kommunikationschef.
  • Johan Näs, som varit partner på McKinsey i nio år, rekryterades i början av 2010 till chef för Nordeas Corporate Merchant Banking i Sverige.
  • Hans Arnum, partner på McKinsey, rekryterades 2010 till Nordeas danska bankledning.

Trots McKinseys råd och strategier lyckades Christian Clausen, som 2014 fick en årslön på 22,8 Mkr för att styra banken, inte få ordning på Nordea. Enligt flera initierade bedömare lämnade han, trots flera strategiomläggningar, efter sig en storbank med betydande interna strukturella problem.

Han lyckades inte samordna bankens verksamheter i Norden och inte heller få tillräckliga samordningsvinster.

”Casper von Koskull (Nordeas nye vd, Di:s anm) trodde nog inte att situationen var så illa som den är när han tog över”, säger en av Di:s källor.

Samtidigt som Nordea enligt samstämmiga uppgifter, är den svenska storbank som har utnyttjat överlägset flest strategi- och managementkonsulter har bolagets aktie utvecklats klart sämst sedan banksektorn bottnade i finanskrisen, i november 2008.

McKinsey har inga kommentarer till Di:s uppgifter.

”Vi kommenterar aldrig vilka som är eller inte är våra klienter”, säger presschefen Rachel Grant.

När Di frågar om Nordeas nye vd Casper von Koskull har för avsikt att köpa in tjänster från management- och strategikonsulter i lika stor utsträckning som sin företrädare svarar kommunikationschefen Emma Rheborg:

”Vi kommenterar inte historiken, men kan säga att vi har en strikt policy för hur vi använder konsulter. Vi ska bara använda konsulter när det är stora förändringar eller temporära specifika projekt med behov av spetskompetens. För andra projekt och utvecklingsarbete ska vi ha egna experter och personal. Likaså är det viktigt att den kompetens som vi bygger upp i banken, stannar i banken.”

Di har utan framgång sökt Christian Clausen, som fram till slutet av året är anställd av Nordea.

Tyck till