ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Ratingfirma varnar för sänkt betyg

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s sänkte nyligen utsikterna för Rikshems kreditbetyg till negativa.
Di kan i dag avslöja orsaken: ledningens affärer ifrågasätts och bolagets verksamhet riskerar därför att lida allvarlig skada.

”De negativa utsikterna reflekterar att vi kan sänka ratingen om Rikshem misslyckas med att lösa de observerade bolagsstyrningsfrågorna och om de har en negativ påverkan på verksamheten eller ägarnas commitment för bolaget. Ratingen kan också sänkas om företagets anseende försvagas.”

Så skriver Standard & Poor’s kreditanalytiker Carl Nyröd och Gabriel Forss i en analys av den halvstatliga fastighetsjätten Rikshem. Den är daterad den 16 februari, alltså bara dagar innan den oberoende granskningen av Rikshem offentliggjordes.

S&P lät Rikshem behålla kreditbetyget A-, men sänkte alltså utsikterna från ”stabila” till ”negativa”. Samtidigt sänkte kreditvärderingsjätten det kortsiktiga betyget till A-2.

”Vi reviderar utsikterna till negativa för att avspegla vår bedömning att Rikshems kreditvärdighet kan försvagas som en följd av de senaste månadernas negativa informationsflöde kring dess ledning”, skriver Carl Nyröd och Gabriel Forss.

Rikshem har en blandning av bankkrediter och obligationslån. Totalt har bolaget lån på över 20 miljarder kronor. Fastigheterna är värda 32 miljarder.

I dess yttersta konsekvens riskerar alltså Rikshemchefernas representation, solresor, julgåvor, regelbrott och privata affärer att leda till ökade upplåningskostnader för bolaget. De som får betala är AMF:s pensionssparare och alla svenskar som äger statliga Fjärde AP-fonden.

Klart är också att risken för en nedgradering av Rikshems kreditvärdighet ökade när Fjärde AP-fonden först valde att backa upp Rikshems vd Jan-Erik Höjvall, trots den allvarliga kritiken i granskningsrapporten. Det agerandet splittrade styrelsen och utlöste en akut ägarkris i Rikshem. Alltså just det som oroade S&P starkt så sent som för två veckor sedan.

Ytterst ansvarig för Fjärde AP-fondens agerande i Rikshems styrelse och den uppkomna ägarkrisen i bolaget är fondens vd Mats Andersson. Han har fram till i måndags kväll med all kraft försökt rädda kvar Jan-Erik Höjvall i Rikshem, enligt Di:s källor. I tisdags morse avgick Mats Andersson hastigt när hans egen styrelse ändrade sig om Rikshems vd.

S&P:s analys kom alltså några dagar innan granskningsrapporten som utmynnade i allvarlig kritik av ledningens agerande på en rad punkter. S&P konstaterar att en extern utredare tittade på anklagelser om bland annat potentiella intressekonflikter och att det som kommer fram kan få konsekvenser för Rikshem på flera plan.

”Vi tror att det här kan ha en negativ effekt på offentliga sektorns vilja att göra affärer med Rikshem, bolagets utveckling och ägarnas commitment och stöd till Rikshem.”

Tyck till