ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Byggbolaget varnar: Luft i bostadssiffror

Gapet till byggmålet är i själva verket mycket större än vad som lyfts fram i debatten.
Det anser Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggbolaget Veidekke, som är kritisk till att regeringen skönmålar statistiken.

”Det finns en fundamentalt felaktig beskrivning av bostadsbyggandets omfattning just nu”, säger Lennart Weiss.

Enligt Boverkets prognos behöver 700.000 bostäder byggas till 2025. Behovsprognosen har bitit sig fast i den politiska debatten och har översatts till ett byggmål.

Statsminister Stefan Löfven uttalade sig i förra veckan i Expressen om att prognosen för bostadsbyggandet i år ligger på 53.000 bostäder, och att det därmed är 17.000 kvar till 70.000 nya bostäder per år.

”Det är ju inte ouppnåeligt”, sa Stefan Löfven till tidningen.

Men där har han helt fel, enligt Lennart Weiss, som anser att regeringen, och till viss del även byggindustrin, lyfter fram för höga byggsiffror när de i allt högre grad fokuserar på påbörjade och inte färdigställda bostäder.

2015 färdigställdes drygt 34.000 bostäder.

”Prognosen för 2016 ligger omkring 40.000 bostäder och då är kapacitetsutnyttjandet i byggindustrin på topp”, säger Lennart Weiss.

Därmed är det betydligt längre till byggmålet än vad som lyfts fram i debatten, konstaterar Lennart Weiss.

”Redan nästa år förväntas dessutom byggandet gå ned igen”, säger han.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, konstaterar att det pågår en del dribblingar med statistiken.

”Man väljer det som gynnar ens intressen. Vill man påstå att byggandet ökar och man ser att de är många påbörjade lägenheter, då lyfter man fram de påbörjade.”

Förr eller senare byggs väl bostäderna klart, varför kan man inte titta på påbörjade i stället för färdigställda bostäder?
”Flera av de bostäder som registreras som påbörjade byggs inte klart”, säger Lennart Weiss.

Varför säger man att man bygger fler lägenheter än vad man faktiskt gör?
”Hos vissa tror jag att det är en fråga om okunskap. Men hos andra tror jag att det är en medveten anpassad strategi för att statistiken ska se bättre ut”, säger Lennart Weiss.

Enligt honom får vi en felaktig debatt om hur omfattande åtgärder som behövs på bostadsmarknaden.

”Det gör att bostadssamtalen börjar med en felaktig nulägesbeskrivning där man inte förstår hur stor den här utmaningen egentligen är.”

Antalet påbörjade bostäder kan visa hur trenden går, poängterar Bengt Hansson, analytiker på Boverket. Oftast resulterar antalet påbörjade bostäder i färdigställda bostäder åren efter.

”Men om byggbranschen är för optimistisk eller någon form av kris slår till, då blir det inte så”, säger han.

Även Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier, poängterar att det finns en eftersläpning i statistiken.

”Det viktiga är att politikerna håller sig till samma siffror, så att de inte sedan växlar över till färdigställda bostäder när påbörjandet börjar sjunka.”

Antalet påbörjade bostäder har fått ett rejält nivålyft i spåren av bland annat sjunkande räntor och ökade disponibla inkomster, men väntas sjunka något i år och nästa år.

Lennart Weiss betonar att det är en extremt svår utmaning att skruva upp byggtakten till 70.000 bostäder per år. Även flera andra stora byggbolag har i Di uttryckt skepsis mot det målet i och med att branschen redan går för högtryck.

”Vi i branschen tror inte på det här målet, såvida regeringen inte ökar utbildningsinsatserna exceptionellt mycket”, säger han.

Tyck till