ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Japansk export minskade i februari

Den japanska exporten minskade med 4,0 procent i februari jämfört med samma månad året före.

Analytiker hade förväntat sig en nedgång med 3,0 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Importen minskade med 14,2 procent, väntat var en nedgång med 15,8 procent.

Exporten till Kina ökade med 5,1 procent i årstakt, efter att ha minskat med 17,5 procent i januari.

Japans utrikeshandel genererade ett överskott på 166,1 miljarder yen i februari, säsongsjusterat, jämfört med ett överskott på reviderade 73,2 miljarder yen månaden före (119,4). Väntat var ett överskott på 235,0 miljarder yen.

Icke säsongsjusterat uppvisade handelsbalansen ett överskott på 242,8 miljarder yen i februari, jämfört med ett underskott på reviderade 648,8 miljarder yen månaden före (-648,8). Väntat var ett överskott på 400,2 miljarder yen.

Tyck till