ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter Analys

Ulf Petersson: Humant pris på vårdbolag

Vårdbolaget Humana går till börsen nästa tisdag. Ägarna har satt prislappen lågt samtidigt som tillväxtutsikterna är goda.
Rådet blir att teckna aktier.

Humana har legat i startgroparna för att börsnoteras sedan 2014. Det var då vårdprofilen Per Båtelson tog steget upp som styrelseordförande och det var då bolaget fick en ansvarig för investerarrelationer.

Riksdagsvalet och debatten om vinster i välfärden skrinlade dock börsplanerna för Humana och startskottet gick i stället den 30 november i fjol när branschkollegan Attendo noterades med mycket lyckat resultat och ett kurslyft på 40 procent under första handelsdagen.

Humana har stora förutsättningar att bli en liknande succé när bolaget begår börspremiär tisdagen den 22 mars. I likhet med riskkapitalbolaget IK:s notering av Attendo har Humanas nuvarande aktieägare, det brittiska riskkapitalbolaget Argan Capital, valt att sätta en försiktig prislapp. Beroende på var i prisintervallet noteringen sker hamnar börsvärdet på Humana mellan 2.927 och 3.295 miljoner kronor. För det får de nya aktieägarna ett ledande vårdbolag i Sverige med en omsättning på strax under 5,6 miljarder kronor och som de senaste två åren har gjort en rörelsevinst på 340 Mkr.

Räknat på en vinstökning på knappt 10 procent och med aktuella räntekostnader och bolagskatt landar vinsten efter skatt på 269 Mkr i år. Det betyder att Argan Capital sätter Humana på börsen till ett p/e-tal på 10,9–12,2 beroende på var i prisintervallet 54–62 kronor per aktie som vårdbolaget noteras till.

Med tanke på värderingen av Attendo är det högst rimligt att Humana kommer att handlas till cirka 70 kronor under sin första börsdag.

Humana kommer förstås att jämföras med Attendo. Bolagen skiljer sig dock åt på en del punkter. Humanas verksamhet sker till skillnad från Attendo nästan helt och hållet i egen regi, medan en tredjedel av Attendos verksamhet görs på uppdrag av kommunerna. Hos Attendo är äldrevård den största verksamheten. I Humana står äldrevården bara för 13 procent av omsättningen.

Humanas största verksamhet är i stället Personlig Assistans, som utgör 48 procent av koncernens omsättning. Det är en ytterst personalkrävande vårdverksamhet, vilket tydliggörs av att Humanas 1.952 kunder/klienter sysselsätter drygt 5.300 anställda. Humana är landets klart största personliga assistansbolag med verksamhet i 248 kommuner och med en marknadsandel på nästan 10 procent. Det är ett delsegment inom vården som dessutom har visat särskilt hög tillväxt. De senaste tio åren har samhällets kostnader för personlig assistans ökat med 8 procent om året, även om tillväxten de senaste åren har minskat något tillföljd av restriktivare bedömning från Försäkringskassan efter ett antal uppmärksammade fall av systemmissbruk.

Även om marknadstillväxten inte kommer upp till samma historiskt höga nivå har Humana klara tillväxtmöjligheter genom att fortsätta köpa upp mindre assistansbolag. Trots riskkapitalisternas inträde på marknaden är branschen fortfarande i hög grad vildvuxen. Det finns i dag 900 bolag som har tillstånd att bedriva vård av de 25.000 vårdtagare som omfattas av assistanssystemet. Humana har genom sin storlek en konkurrensfördel i kontakten med kommunerna och bör även ha en del skalfördelar jämfört med sina konkurrenter, även om dessa inte ska överdrivas

Om branschtillväxten kan förväntas mattas något kommande åren när det gäller personlig assistans står rimligen Humanas näst största affärsområde Individ och Familj för en period av stigande efterfrågan. Verksamheten består av 69 HVB-hem och 24 familjeboende för totalt 1.700 ungdomar. Sedan 2008 har antalet barn och ungdomar i behov av vård och omsorg av psykiatriska eller psykosociala problem ökat från 23.000 till 32.000 personer, varav drygt 5 procent vårdas av Humana.

Ökningen har sin bakgrund i att antalet personer i åldern 16–24 år med svåra besvär av ångest och oro nästan har fördubblats de senaste sju åren. Trenden spås fortsätta till följd av den kraftiga ökningen av asylsökande ensamkommande barn och unga. I fjol kom 35 000 till Sverige och i år beräknas ytterligare 20.000–40.000. En betydande andel av dessa förväntas placeras inom familje- och individomsorgen.

Förutsättningarna är därmed goda för att Humana ska fortsätta växa de kommande åren även om tillväxttakten inte når upp till den historiska nivån på 22 procent om året. Bolagets målsättning är en tillväxt på 8 procent och en oförändrad rörelsemarginal på 6 procent.

Det känns som en ganska lågt satt ribba sett till förvärvsmöjligheterna och marknadsutsikterna. Rådet blir därför att teckna aktier i Humanas börsnotering.

Tyck till