ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Hårdare krav på banker kan ge dyrare lån

  • SER PROBLEM. Hans Lindberg, vd för Bankföreningen.

Kravet på bankerna att hålla kapital skruvas upp ytterligare av Finansinspektionen.
Dyrare lån kan bli konsekvensen, varnar Bankföreningen.

Finansinspektionen har beslutat att höja den kontracykliska kapitalbufferten till 2 procent från och med mars nästa år. Tanken är att bankerna ska bygga upp en buffert för att stå bättre rustade i sämre tider.

Riskerna kopplade till hushållens skuldsättning har ökat, enligt FI.

”Vi ser att kredittillväxten är hög i dagsläget och bedömer att den kan accelerera ytterligare framöver, kopplat till en kombination av låga räntor och hög tillväxt i ekonomin”, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Höjningen av buffertvärdet från 1,5 till 2 procent innebär att bankerna totalt kommer att hålla omkring 9 miljarder kronor mer i kapital.

Hans Lindberg, vd för Bankföreningen, kallar åtgärden för ”olycklig”.

”Det sker tillskärpningar på två fronter. FI fortsätter att lägga kapitalpåslag i Sverige samtidigt som regelverken som är på väg från Basel också ser ut att bli en tillskärpning. Det innebär att det kan bli svårare och dyrare att låna i bank. Och det är något som ytterst slår mot jobb och tillväxt.”

FI däremot hävdar att åtgärden kommer att ha små effekter på bankernas kostnadssida och på priset ut mot kund.

”Vår bedömning är att kostnaden för bankerna motsvarar cirka 1–2 räntepunkter på hushållslån och uppåt 5 räntepunkter på företagslån. Sedan är det inte ens säkert att bankerna lyfter över hela den kostnaden på sina kunder.”

Hans Lindberg delar inte FI:s bild av att kredittillväxten kan ta fart relativt snabbt framöver.

”Inledningen på året har tvärtom varit ganska lugn”, säger Hans Lindberg.

Har inte FI en poäng i att det är viktigt att bygga motståndskraft hos bankerna?
”Det var helt och hållet klokt och riktigt att börja kapitalisera upp de svenska bankerna 2010. Men nu börjar de internationella regelverken hinna i kapp och då måste man se till helhetsbilden”, säger Hans Lindberg.

Tyck till