ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Heta börspapper fälla för sparare

Nätmäklaren Avanzas börsnoterade värdepapper är upp till sex gånger så dyra som konkurrenternas alternativ.
Det visar en genomgång som Di har gjort.

Det är snart ett år sedan Avanza och Morgan Stanley lanserade sin nya produktgrupp av börsnoterade värdepapper, så kallade certifikat, på Nordic Growth Market, NGM. Avanza skulle erbjuda courtagefri handel med Morgan Stanleys certifikat.

”På Avanza har vi som affärsidé att hela tiden göra det billigare och bättre för våra kunder”, sa Martin Tivéus, vd för Avanza, då.

Nu kan Di visa att Avanzas och Morgan Stanleys produkt ger mer till banken och mindre till konsumenten, enligt branschorganisationen Setipas jämförelsetal.

Di har samlat in olika utgivares avgifter för de så kallade hävstångsprodukterna bull- och bearcertifikat (se faktaruta) som har en hävstång på 15 gånger Stockholmsbörsens storbolagsindex, OMXS30.

Marknaden för den här typen av produkter har ökat kraftigt senaste åren. Hittills i år har det handlats för över 36 miljarder kronor, enligt NGM.

Bull- och bearcertifikaten med hävstång 15 är de med högst omsättning.

Avgiften på Avanzas certifikat är mer än sex gånger så hög som på Nordeas motsvarande produkt och cirka fem gånger jämfört med övriga utgivare, Vontobel och Société Générale, enligt Setipa.

Att äga Avanzas certifikat i ett års tid på en stillastående marknad skulle kosta nästan 40 procent av investeringen, att jämföra med 5–7 procent för övriga.

”Att Setipa försöker skapa tydlighet genom ett jämförelsetal står vi bakom, men vi tycker inte att de har lyckats hitta ett bra sådant. Det ger en ögonblicksbild. På Avanza är prissättningen samma från dag till dag oavsett marknadsläge. Jämförelsetalet är dessutom baserat på att du håller produkten mycket längre än någon utgivare skulle rekommendera”, säger Britta Rosenqvist, chef för tredjepartsdistribution på Avanza.

Enligt henne ska certifikat med hög hävstång främst handlas över dagen. Det är när produkten hålls över natten som en avgift tas ut.

Därför är det snarare spreaden, skillnaden mellan köp och säljkurs, och courtaget, avgiften för att handla, som är avgörande för kunden, hävdar Britta Rosenqvist.

”Om kunden väljer att hålla produkten över natten är det viktigt att kunden förstår vilka olika avgifter som ingår. För oss har det därför varit viktigt att det bara finns en räntekostnad och en administrationsavgift.”

Är inte beloppet viktigare för kunden än vilka delar som ingår i avgiften?
”Vi skulle gärna se att prissättningen standardiserades och att ett eventuellt jämförelsetal kom från en oberoende aktör snarare än från utgivarna själva.”

Britta Rosenqvist vill också poängtera att det är Morgan Stanley och inte Avanza som är utgivare av produkterna.

Martin Tivéus påpekar att Setipa inte är en oberoende organisation utan består av aktörer på marknaden.

”De här riktlinjerna togs fram i somras efter att vi hade lanserat våra produkter. Det passade väl för dem att ta fram det här måttet, men det är inte relevant för majoriteten av de kunder som handlar i de här produkterna”, säger han.

Enligt Jyrki Iisalo, ordförande i Setipa, är marknaden i behov av ett jämförelsetal, eftersom villkoren kan vara svåra för konsumenten.

”Det finns bland annat en finansieringskostnad i de här produkterna som kan vara svår att se”, säger Jyrki Iisalo.

Att Setipa har valt en årsomräknad procentsats beror på att det är lättare att jämföra, uppger Jyrki Iisalo. Skillnaden gäller även på dagnivå.

”Vi tror att det här hjälper kunderna att jämföra produkterna”, säger han.

Tyck till