ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Fortum i jättetvist

  • SKILJEDOM. Två entreprenörer ställer krav på ersättning av Fortum Värme efter bygge av ett nytt kraftvärmeverk för flera miljarder kronor i Värtahamnen i Stockholm. Fortum Värme kontrar med motkrav. Foto: Hans Ekestang

Hundratals miljoner kronor står på spel i en juridisk strid som brutit ut om ett av Sveriges största industriprojekt.
Det är den börsnoterade byggkoncernen JM och ytterligare en entreprenör som har startat flera processer mot energibolaget Fortum Värme, hälftenägt av Stockholms stad, i samband med mångmiljardbygget av ett nytt kraftverk.

JM har nyligen i hemlighet inlett ett så kallat skiljedomsförfarande mot Fortum Värme. Processen ska avgöras vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. Enligt vad Di erfar kommer den börsnoterande byggkoncernen att kräva ett mycket stort belopp, närmare 200 miljoner kronor, i ersättning från Fortum Värme.

Bakgrunden är en stor tvist om bygget av Fortum Värmes nya kraftvärmeverk i Värtahamnen i Stockholm, där JM har haft omfattande uppdrag men inte anser sig ha fått betalt för allt det jobb som utförts.

Di kan avslöja att redan innan kraftverket, som med en kostnad på cirka 5 miljarder kronor är Sveriges dyraste bygge på flera decennier, tagits i kommersiell drift så har en juridisk strid brutit ut. Det handlar om krav för långt över 200 Mkr från två olika entreprenörer, och ännu större motkrav från Fortum Värme, som förbereds i flera parallella rättsprocesser.

Men hemlighetsmakeriet är omfattande och flera av parterna är förtegna om detaljerna. JM lägger åtminstone delvis locket på och vill inte svara på om bolaget över huvud taget har en pågående tvist med Fortum Värme, eller ej.

”Vi har som princip att inte exponera enskilda intressenter, såsom kunder och leverantörer, i vår publika kommunikation”, skriver JM:s finansdirektör Claes Magnus Åkesson, som endast ger ett skriftligt uttalande via e-post.

Di har talat med den advokat som företräder JM i processen och han bekräftar att ett skiljedomsförfarande påkallats mot Fortum Värme, men uppger att han har tystnadsplikt om alla detaljer och hänvisar till JM.

Däremot bekräftar JM att bolaget i sin entreprenadverksamhet har en pågående tvist med en beställare om en utestående kundfordran som vid årsskiftet uppgick till 170 Mkr.

”Tvisten avser en entreprenad på löpande räkning innebärande att JM har avtalsenlig rätt till ersättning för redovisade faktiska kostnader inklusive dröjsmålsränta”, skriver Claes Magnus Åkesson.

Han uppger vidare att JM ställer sig helt främmande till betalningsfördröjelsen från motparten. Och byggjätten är segerviss.

”Denna tvist är under skiljedomsförfarande där vi bedömer vår sannolikhet för framgång som mycket god.”

Ytterligare ett bolag, Mforce, som har utfört omfattande elinstallationsarbeten i ett konsortium med Siemens på kraftverksbygget, har nyligen inlett ett skiljedomsförfarande mot Fortum Värme.

”Vi anser att Fortum Värme gjort sig skyldig till bland annat avtalsbrott och kommer att kräva omkring 50 Mkr. Vi kommer inom kort att lämna en mycket omfattande dokumentation på flera tusen sidor som visar att Fortum har struntat i att betala fakturor och sedan felaktigt avbrutit avtalet”, säger vd:n och ägaren Osvaldo Chamorro, som tycker att Fortum Värmes agerande är extra upprörande med tanke på att bolaget till hälften ägs av Stockholms stad och i slutänden alla stockholmare.

Fortum Värme bekräftar att två entreprenörer har inlett skiljedomsförfaranden, men vill inte namnge vilka motparterna är.

Enligt Di:s källor planerar Fortum Värme att kontra med motkrav och uppges överväga ett flerfaldigt större belopp, cirka 600 Mkr.

”Vi kan inte gå in på belopp och omfattning, men det stämmer att vi har motkrav”, skriver Anders Egelrud, vd för Fortum Värme, som också lämnar svar via e-post.

Han uppger vidare att prognosen för slutkostnaden för jättebygget kan påverkas beroende på utfallet av tvisterna.

”Men vi bedömer att det endast har en mindre resultatpåverkan för Fortum Värme.”

Hur tycker du att ni har skött kontakterna med de aktuella leverantörerna?
”Det är alltid olyckligt att avsluta en diskussion med meningsskiljaktigheter gällande leveranser, men ibland händer det.”

Tyck till