ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Ministerveteraner: Se upp Sverige!

  • Ingemar Mundebo. Foto: Joey Abrait

  • Ingemar Mundebo. Foto: Joey Abrait

  • Rolf Wirtén. Foto: Joey Abrait

  • Bo Lundgren. Foto: Joey Abrait

  • Bosse Ringholm. Foto: Joey Abrait

  • Pär Nuder. Foto: Joey Abrait

  • Anders Borg. Foto: Joey Abrait

Sex tidigare finansministrar som deltog i Finanspolitiska rådets panel fick frågan:
Svensk ekonomi går som tåget – men hur stabil är egentligen uppgången?

Ingemar Mundebo (L)
Ekonomiminister 1978–1979

”Det är inte hållbart med minusränta och dagens höga tillväxttakt. Riskerna för en ny kris finns där. Men med skicklig manövrering de närmaste åren tror jag att vi klarar att hantera dem. Samtidigt tror jag vi får räkna med många nedgångar och uppgångar i ekonomin även i framtiden.”

Rolf Wirtén (L)
Budgetminister 1980–1981

”Ekonomin ser stark ut, men det kan komma snabba stötar utifrån som förändrar bilden. Den stora invandringen innehåller många plusfaktorer för ekonomin, men också väldigt stora påfrestningar. Det gäller nu att utbilda de som kommit så de blir det tillskott de kan bli – för vi behöver dessa människor på arbetsmarknaden.”

Bo Lundgren (M)
Skatteminister och biträdande finansminister 1991–1994

”Vi är dopade med en valutakurs som är svagare än vad den borde vara. Minusräntan hoppas jag verkligen att den blir kortvarig. Det finns all anledning att fundera på hushållens skuldsättning, men med låga räntor blir effekten den att utlåningen är hög.”

Bosse Ringholm (S)
Finansminister 1999–2004

”Jag vill inte gå in i dagspolitiken. Jag litar på Magdalena Andersson. Hon sköter finanspolitiken jättebra. Jag tycker däremot kanske att Riksbanken inte är det stöd som den borde vara för svensk ekonomi.”

Pär Nuder (S)
Finansminister 2004–2006

”Svensk ekonomi går förvånansvärt bra med tanke på de svårigheter som finns i omvärlden. Vi sticker ut på ett exceptionellt sätt. Samtidigt finns många mörka moln ute i världen så det här är en situation som förmodligen inte kommer att vara uthållig.”
”Hela världsekonomin är dopad. Vi lever med någon slags konstgjord andning.”

Anders Borg (M)
Finansminister 2006–2014

”Det är troligt att det så småningom bromsar upp även här. Att vi har lite högre tillväxt beror på att vi inte har de stora ärr från krisen som många andra har och har kunnat föra en bra politik. Samtidigt har vi växande obalanser på framför allt bostadssidan som är mycket bekymmersamma. Att vidta åtgärder för att hantera detta är centralt.”

Tyck till