ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

PWC:s vd sitter löst

  • IFRÅGASATT. Peter Nyllinge, vd för PWC.

Kritiken mot stjärnrevisorernas jakter med SCA river upp allt djupare sår inom svenska PWC.
Vd:n Peter Nyllinges framtid är högst osäker, enligt Di:s källor, men själv har han inga planer på att avgå eller ta timeout.

Di:s avslöjanden för drygt år sedan om hur PWC:s styrelsemedlemmar och topprevisorerna Anders Lundin och Anna-Clara af Ekenstam hade deltagit i lyxjakter med SCA medan de var huvudansvariga revisorer slår allt hårdare mot revisorsjätten.

På onsdagen hävdade PWC att Anders Lundin går i planerad pension och att Anna-Clara af Ekenstam lämnar sina uppdrag medan revisorernas överklaganden av Revisorsnämndens varningar behandlas.

Men enligt Di:s källor i revisionsbranschen har de blivit tvingade att dra sig tillbaka som en eftergift mot kritiska storkunder.

”Detta ska ses som ett sista desperat försök från PWC att rädda anseendet och förhindra att man förlorar fler tunga prestigeuppdrag i svenska storbolag”, säger en källa.

På onsdagen bekräftade SCA Di:s avslöjande att PWC förlorar revisionsuppdraget för hygien- och skogsbolaget. Som Di skrivit tidigare riskerar PWC:s att förlora revisionsansvaret i fler stora börsbolag.

Enligt uppgifter från flera håll till Di är det högst osäkert om Peter Nyllinge kan sitta kvar på sin post eftersom han är djupt indragen i SCA-skandalen, främst eftersom han godkände att Anna-Clara af Ekenstam deltog i SCA:s jaktresor.

”Det finns stora kunder som anser att PWC byter ut sin högsta ledning och börjar om. Företagskulturen måste förändras i grunden. Dessutom finns det även stark intern kritik”, säger en källa till Di.

Till Di säger dock Peter Nyllinge att han inte ser att SCA-skandalerna påverkar hans roll som vd för PWC.

Har du övervägt att ta en timeout?
”Nej.”

Hur ser du då på ditt eget ansvar, mot bakgrund av att du godkände deltagandet i SCA:s jakter?
”Vid den tidpunkten, långt innan mediernas granskning av SCA, så var det här inte något som jag reagerade på utifrån att det var ett seminarium som var relevant för den verksam vi bedriver. Det var inget stort beslut för mig, och det är möjligt att jag skulle ha ställt fler frågor, men det var ingenting som jag reagerade på då.”

Å ena sidan tycker ni att det var olämpligt att delta i SCA:s jakter. Å andra sidan överklagar ni Revisorsnämndens varning. Hur ska man förstå det?
”Utifrån våra yrkesetiska risklinjer, det som Revisorsnämnden bedömer utifrån, så tycker vi inte att vårt oberoende har påverkats. Men vi har tagit intryck av den bilden som har kommit att bli av den här typen av seminarier och representation, och i sitt sammanhang på SCA kom det att bli olämpligt.”

De senaste fem åren har PWC fått 16 varningar – fler än övriga tre stora revisionsbyråer tillsammans.

Gör det dig bekymrad att det ser ut på det viset?
”Relativt omfattningen av den revisionsverksamhet som bedrivs så är det inte så högt, men det är fortfarande ett misslyckade eftersom nollvision är vår målsättning.”

Peter Nyllinge tillbakavisar Di:s uppgifter om att Anna-Clara af Ekenstam har tvingats lämna tunga uppdrag. Hon lämnar dem på eget initiativ, hävdar han.

”Det är av personliga skäl och för att när det är så stort fokus på den här frågan under överklagandeprocessen blir det svårt att verka som revisor.”

Tyck till