ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Göteborg laddar för historisk byggboom

  • HÖGTFLYGANDE PLANER. Byggkoncernen Serneke ska bygga Karlatornet, som ska bli Sveriges högsta hus, på Lindholmen i Göteborg. Notan väntas landa på 3 miljarder kronor och bygget är ett av många som planeras i Göteborgsområdet.

Startskottet för en byggboom har gått i Göteborgsregionen.
Totalt planeras byggen för uppemot 1.000 miljarder kronor, betydligt mer än vad som tidigare har varit känt, visar en ny rapport.

”Vi visste att det är mycket på gång, men att det är så här oerhört stora investeringar är överraskande”, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, BRG.

Organisationen, som arbetar med näringslivsutveckling i Göteborg, har låtit konsultföretaget Sweco göra en omfattande kartläggning över planerade investeringsvolymer i byggprojekt fram till 2035.

I de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen finns planer för mellan 800 och 1.000 miljarder kronor de kommande 20 åren.

”Det är långt mer än vad tidigare beräkningar har visat på”, säger Henrik Einarsson.

Den största volymen ligger i bostadsbyggande, där rekordinvesteringar på över 400 miljarder kronor väntas.

”Bostadsbristen är stor och samtidigt visar Swecos prognos att regionens befolkning kommer att öka med en kvarts miljon nya invånare och nå 1,3 miljoner 2035”, säger Henrik Einarsson.

Men även stora infrastruktursatsningar – med bland annat en rad nya broar, tunnlar och andra utbyggnader – för över 100 miljarder kronor planeras. Det handlar bland annat om det så kallade Västsvenska paketet, inklusive den omstridda tågtunneln Västlänken för runt 20 miljarder kronor.

Mångmiljardinvesteringar i nya kontor och lokaler för industri och handel är också på väg.

”Göteborgsregionen har sex år av stark tillväxt bakom sig och det finns ett enormt investeringsbehov. Vakansen för kontor är exempelvis näst lägst i Europa”, säger Henrik Einarsson.

Ett av de största projekten i regionen är Älvstaden, som beskrivs som ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Det omfattar nya bostäder och kontor för mellan 158 och 174 miljarder kronor.

Och boomen har redan startat.

”Byggkonjunkturen är glödhet i Göteborgsregionen. Bara i år är prognosen över 50 miljarder kronor, mot en bit under 40 miljarder kronor för tre år sedan”, säger Henrik Einarsson.

”Och vi ser att de årliga investeringarna väntas öka till över 60 miljarder kronor fram till början av 2020-talet. Det är en verklig ketchupeffekt vi nu ser.”

Och samtidigt som den väntade byggboomen skapar stora möjligheter för regionens befolkning, näringslivet och tillväxten finns också mörka moln.

”Det finns stora risker för flaskhalsar och kompetensbrist inom både planering och byggsektorn, som redan kör på maxkapacitet. Det gör att det finns risk att den stora utbyggnad som är oerhört positiv för regionen riskerar att drabbas av förseningar eller uteblivna satsningar.”

Tyck till