ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

AP-fonder storinvesterar i tobak

Tobaksaktier är strängt förbjudna i norska statens pensionsfond.
I det svenska pensionssystemet är det däremot fritt fram. De fem största AP-fonderna äger tobaksaktier för 11 miljarder kronor.

Den svenska regeringen går till storms mot rökning med ”den största tobaksreformen sedan krogen blev rökfri”, enligt folkhälsominister Gabriel Wikström.

Samtidigt äger de fem största pensionsfonderna, Första till Fjärde AP-fonden samt premiepensionsfonden Sjunde AP-fonden, tobaksaktier för närmare 11 miljarder kronor.

Det enskilt största innehavet är Swedish Match, som står för sammanlagt 3,4 miljarder kronor av AP-fondernas tobaksaktier.

Bara i Sverige räknar Cancerfonden att drygt 5.000 personer dör av cancer orsakad av rökning. Samhällets kostnader för rökning uppskattas till 30 miljarder kronor i Sverige.

Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, säger att tobaksinvesteringarna är en konsekvens av den svenska lagstiftningen.

”Det står i vår lag att vi ska ta hänsyn till etik och miljö utan att ge avkall på avkastning. Vi måste hela tiden förhålla oss till den lagstiftningen när vi jobbar med etiska frågor.”

Men som vd skulle du väl kunna bestämma att tobaksbolag ska uteslutas utan att det strider mot lagen?
”Varje fond kan fatta självständiga beslut men vi har kommit överens om att i första hand engagera oss och vi samarbetar genom Etikrådet för att stärka AP-fondernas röst. Vi på Tredje AP-fonden har bestämt att vi inte gör specifika branschuteslutningar. Det finns mycket som är hälsofarligt i världen, och då blir det svårt med gränsdragningar.”

Skulle du välkomna en lagstiftning som förbjöd er att investera i tobaksbolag?
”Det är en komplicerad fråga och jag har inte tagit ställning till den. Mitt uppdrag är att se till att vi följer de konventioner som Sverige skrivit under, och det gör vi.”

Efter Swedish Match är det jättar som Philip Morris, British American Tobacco och amerikanska Reynolds American som finns i AP-fondernas portföljer.

Tobaksindustrin är en bransch som har gett goda bidrag till pensionsportföljernas avkastning. Bolag som Japan Tobacco och Philip Morris har på 12 månader klättrat med närmare 30 procent. Japan Tobacco har på fem år stigit med 200 procent.

John Howchin, generalsekreterare för AP-fondernas Etikråd, pekar på att fonderna följer världshälsoorganisationen WHO:s konvention för tobakskontroll. Den säger att det är lagligt att tillverka, sälja och använda tobak.

Sjunde AP-fonden, soffliggarnas alternativ i premiepensionssystemet, har som Di berättade i går valt bort kärnvapen i sin stora aktieportfölj. Däremot äger Sjunde AP-fonden tobaksaktier för närmare 3,6 miljarder kronor.

Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, hänvisar till att det inte finns några internationella konventioner mot tobaksbolag.

”Svenska staten anser också att det här är helt acceptabel och tillåten verksamhet. Historiskt har staten varit den som både har producerat tobak och alkohol och sålt det. Vi försöker i grunden spegla en bred värdegrund hos svenska folket som då både tycker om att ta ett glas vin och snusa.”

Finns det ändå inte anledning att utesluta tobaksbolag med tanke på hälsoriskerna?
”Vi har en sekulär värdegrund. Det finns inte heller några politiska folkhälsodirektiv att bygga på.”

Tyck till