ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Han var bäst i bankklassen

Swedbanks ordförande Anders Sundström sparkar ut börsens bäst presterande bank-vd.
Aktiemarknaden gör rätt som sörjer förlusten av Michael Wolf.

Investerarna visade på tisdagen att de fortfarande älskar Swedbanks vd Michael Wolf.

När Di den 4 november 2008 kläckte nyheten att det var han, då Intrum Justitias vd, som skulle ta över som Swedbanks nya vd efter pensionerade Jan Lidén steg aktien kraftigt.

Då – i tider av finanskris, Lehmankrasch och osäkra krediter efter bankens vilda tillväxtjakt i Baltikum, Ukraina och Ryssland – behövdes just en man som enligt dåvarande ordföranden Carl Eric Stålberg hade en ”stark moralisk kompass” för att återvinna kapitalmarknadens och kundernas förtroende. Själv sa Michael Wolf till Di att man måste vara ”öppen och transparent” för annars skapar det rädslor i systemet.

Trots att Michael Wolf den senaste tiden har haft dålig koll på norr och söder när det har gällt underchefernas fastighetsaffärer och också kunnat vara mer transparent så sörjer börsen hans avgång.

På tisdagen föll Swedbanks aktie med 6 procent. En del beror på osäkerheten om vad som komma skall. Men framför allt lipar placerarna över vad de går miste om – den mest framgångsrike bank-vd:n sedan beskedet att han skulle ta över hösten 2008.

Di har jämfört Swedbank då med bolaget i dag och med övriga tre storbanker i sju grenar:

Värdeskapande. En stor del av en vd:s eftermäle hänger på tajmingen, att vid rätt tillfälle både få erbjudandet och sluta. Starttidpunkten, här beskedet den 5 november 2008, kan Michael Wolf inte gnälla över.

Aktien var utbombad, även om det precis hade varit och snart skulle bli värre. Placerarna skrämdes av befarade kreditförluster, främst i öst men också på hemmaplan, när lågkonjunkturen blev allt mer tydlig och konkursvärderade aktien till halva det egna kapitalet.

Mycket var också redan på plats inför tillträdet den 1 mars. Huvudägarna Folksam, försäkringsbolaget AFA och AMF Pension hade garanterat en nyemission på drygt 12 miljarder kronor. Staten hade stöttat med ett garantipaket och banken tjänade trots allt bra med pengar.

Men ingen annan bank-vd har lyckats bättre än Michael Wolf med att öka aktievärdet. Under hans vd-tid har börsvärdet ökat från 40 till 189 miljarder kronor, banken har delat ut 40 miljarder kronor och aktieägarna har i genomsnitt fått en totalavkastning, kurstillväxt plus återinvesterade utdelningar, på 19 procent per år. Det är bäst av alla storbanker.

Aktiens värdering. Placerarna har trott på Michael Wolf. När han tog vid hade aktien lägst värdering av det egna kapitalet. Nu är det högst eller 1,5 gånger det egna kapitalet. Det är till och med högre än Handelsbankens.

Spara. Drygt 7.000 anställda har försvunnit sedan 2008. Många under de första åren när verksamheterna i Ukraina och Ryssland rensades ut, men även senare har spargreppen hållit högsta klass. Totalt har kostnaderna minskats med 1 procent per år samtidigt som de anställdas produktivitet, mätt som totala intäkter per anställd, har ökat med 7 procent per år. Därför har Swedbank i dag lägst kvot mellan kostnader och intäkter (K/I-tal). Bara Annika Falkengren på SEB har sänkt sitt K/I-tal mer, men från en högre nivå.

Växa. Att hålla sig vid sin läst och spara sig till högre vinster har varit Michaels Wolfs och Swedbanks strategi. Banken har därför varken högre intäkter eller större utlåning än när han tog över rodret. Utvecklingen för rörelseresultatet är roligare läsning. Under 2015 tjänade banken drygt 20 miljarder kronor jämfört med 14 miljarder 2008. Plumpen är förlusten på 9 miljarder kronor 2009 efter 25 miljarder i kreditförluster. Resultattillväxten på 6 procent är näst bäst efter SEB.

Lönsamhet. Förutsättningarna för de svenska bankerna att tjäna pengar har varit utmärkta. Oligopol samt inlåsta och bekväma kunderna som inte shoppar runt och inte är främmande för att med ny teknik göra allt mer av jobbet själva lägger en bra grund. Lägg till att den svenska ekonomin har ångat på och bostads- och fastighetsmarknaderna varit glödheta. Det har varit en perfekt jordmån för Swedbank, banken som har störst andel av sin verksamhet i Sverige och 53 procent av sin utlåning till bostäder och totalt 76 procent mot bostads- och fastighetssektorn.

Men samtidigt har högre kapitalkrav tvingat bankerna att samla mer eget kapital på hög. Alla har därför en lägre avkastning på eget kapital i dag än 2008. Swedbanks har fallit från 15,2 till 13,5 procent. Det är ändå i samma toppnivå som Handelsbanken.

Bygga kapital. Kapitalkraven har inte bara skärpts utan förändras. Det gör historiska jämförelser svåra. Vi har därför ställt bankernas egna kapital mot deras totala tillgångar.

Under Michael Wolf har Swedbanks soliditet ökat med 0,8 procentenheter till 5,7 procent. Den ökningen är minst av alla. Nordea, Handelsbanken och SEB har ökat sin soliditet med 1,0, 1,6 respektive 2,4 procentenheter.

Dela ut. Det började illa. Swedbank ställde in utdelningen våren 2009 när bolaget tog in nytt kapital. Det blev heller inga pengar till aktieägarna 2010. Men sedan har Swedbank tagit igen det med råge. Genom att höja utdelningsmålet från minst 40 procent till 75 procent av nettoresultatet tog banken ledningen i utdelningsrallyt.

De investerare som köpte aktien dagen innan Michael Wolf tog över har fått mer i utdelningar än de betalade för sina aktier. Och drar vi bort nyemissionen har de ändå inkasserat över 8 procent i direktavkastning per år. Det är högst av alla bankaktier.

Sammantaget kan inte betyget för Michael Wolf bli annat än mycket väl godkänt.

Ordförande Anders Sundström får svårt att hitta en vd som kommer att ge aktieägarna lika mycket tillbaka. Men det är inte heller hans första prioritet just nu och det sänkte med rätta Swedbanks aktie på tisdagen.

Tyck till