ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Gunhild Stordalen: Ge mig femtio nyanser av grönt

  • Gunhild Stordalen är läkare, miljöaktivist och initiativtagare till och vd för EAT. Hon skriver krönikor i Di var tredje tisdag.

Alltför många viktiga debatter förenklas till två sidor, för eller emot, gott eller ont. När världen delas i svart eller vitt förlorar vi spektrumet i mitten. Det gäller också matdebatten. Vi behöver först och främst förändring, inte förenkling. 

Många frågar mig vilken inställning jag har till ekologisk mat, som om det vore en stridsfråga med bara två läger. På den ena sidan står ekoanhängarna. De svär trohet till försiktighetsprincipen och hävdar att ekologiskt är sundare, mer miljövänligt, bättre för djuren och smakar bättre. 

Motståndarna utmålar ekoentusiasterna som orealistiska och teknikfientliga. Deras trumfkort är att världen inte kan försörja över nio miljarder människor på ”hippiemat”.

Alla har rätt. Dagens livsmedelssystem är inte hållbart, varken för oss, för djuren eller för planeten. Men ska vi lösa framtidens gigantiska utmaningar, måste vi kunna se på teknik både som problem och lösning.

Världens befolkning har fördubblats de senaste 50 åren. Moderna industriella jordbruk, forskning och vetenskap har ombesörjt att vi aldrig har haft mer mat per person. Det är goda nyheter, för fler ska vi bli, och det är redan trångt om utrymme.

Men vi kan inte diskutera hur mycket mat vi behöver i framtiden utan att vi också tar oss an frågan om vad som ska upp på bordet och hur det ska komma dit. Industriellt lantbruk med långvarig användning av besprutningsmedel och kemikalier har fört med sig en rad negativa konsekvenser för miljö och hälsa, som stora klimatutsläpp, utarmning av jordmånen och minskad biologisk mångfald. Den enes bröd har blivit den andres död.

Före jul publicerade det internationella centrumet för forskning i ekologiskt jordbruk i danska Århus rapporten ”Ekologins bidrag till samhällsnyttan”. I efterhand har varje sida i ekodebatten plockat upp de argument som bäst har stött deras egen ståndpunkt.

Nyhetsbyrån TT valde till exempel att slå upp att ekologisk mat varken är mer hälsosam eller miljövänlig. Och framhävde att ekologisk grisuppfödning är sämre än konventionell, eftersom den medför högre utsläpp av kväveoxider. Nyhetsbyrån valde bort rapportresultatet att djurhälsa och välfärd är bättre, eller att antibiotikaförbrukningen är betydligt lägre än i konventionell produktion. Sammanfattningsvis kom rapporten faktiskt fram till att ekologisk mat generellt har en positiv effekt på både biologisk mångfald, miljö och djurhälsa, välfärd och regional utveckling. Ekologisk drift är övervägande positivt. Övervägande, men inte entydigt.

Allt för många letar efter tvärsäkra svar. Ekologiskt eller industrialiserat jordbruk? Sanningen är att lösningen ligger någonstans mellan ytterligheterna. Ekologiskt är bättre för mycket, men inte bra för allt. Det är en spjutspets som kan knuffa det konventionella lantbruket i en hållbarare riktning. Inte utan, men tillsammans med, modern forskning och teknik.

Mat är mer än två dimensioner och därför kan och bör matdebatten aldrig bli helt svartvit. Ge mig hellre ”fifty shades of green”. Frågar du mig om mina ekologiska preferenser, kommer jag att be dig att utforska och utvidga dina egna.

Tyck till