ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Björn Wahlström har gått ur tiden

  • Industrimannen Björn Wahlström blev 90 år. Foto: Claes-Göran Flinck

Industrimannen Björn Wahlström har gått bort.
Han räddade stålindustrin på 1970-talet och bidrog till att omdana svenskt näringsliv.

Björn Wahlström (1925–2016) var generationskamrat med Peter Wallenberg (1926–2015). De kom från helt olika socioekonomiska bakgrunder, men har båda haft stor betydelse för framväxten av en modern, konkurrenskraftig svensk industri.

Peter Wallenberg som ägare och Björn Wahlström som företagsledare.

Båda drev förändring i bolagen för att de skulle klara den allt tuffare globala konkurrensen, Björn Wahlström väldigt handfast. Han räddade svensk stålindustri på 1970-talet. Björn Wahlström var vice vd för skogsbolaget SCA i Sundsvall när han 1976 fick frågan om han ville ta över Norrbottens statliga järnverk, NJA, för att göra verksamheten lönsam.

Men projektet visade sig vara större än så. S-politikerna hade en vision som de kallade Stålverk 80, miljardinvesteringar i en kraftig utbyggnad av svensk stålindustri. 2 000 jobb skulle expansionen i Luleå ge. Men konjunkturen vek och Björn Wahlström trodde inte på strategin. Istället slogs NJA ihop med Gränges och Wallenbergägda Stora Kopparbergs Domnarvet som tillsammans bildade SSAB. Initialt gjorde bolagen en gemensam förlust på 1,5 miljarder kronor.

Det var ingen enkel fusionsprocess, många förlorade jobbet. I intervjuer på äldre dagar talade Björn Wahlström om vad arbetet hade kostat honom personligen.

”Det är år som har tagit hårt på mig. Det var mycket strid, mycket krångel och många bråkförändringen innebar också ett sämre liv för familjen.”

Men han funderade aldrig på att hoppa av ”det är inte min stil” (Di 10/7 2001). Liksom Peter Wallenberg var han en pliktmänniska. Han gjorde det som behövde göras. I dag har SSAB ett börsvärde på 11 miljarder kronor och många framgångsrika år bakom sig.

Även om det blev många motsättningar hade Björn Wahlström ändå en förmåga att komma överens med både fackliga företrädare, som Metallbasen Göte Lindström på NJA, och politiker, som Gunnar Sträng, som han respekterade. En del av förklaringen är sannolikt att han kom från samma enkla bakgrund (i Luleå) som arbetarrepresentanterna. Han ansåg sig inte vara finare än de, även om han ofta tyckte att de hade fel. Björn Wahlström ville framför allt inte ha politikerna i bolagens styrelser ”politikens kompromissande är ingen kvalifikation för affärslivet”.

Björn Wahlström gjorde sig känd som en hårding, men var också en god mentor som fostrade framför allt tre framgångsrika chefer på SCA: Christer Zetterberg, Berndt Magnusson och Anders Carlberg.

Björn Wahlström och hans adepter fick smeknamnet ”björnligan”, de utgjorde en grupp som hade täta kontakter och starka band emellan sig. Berndt Magnusson blev den mest framgångsrika av adepterna, han har arbetat med att lyfta bolag som Nordstjernan, Avesta, Skandia och Swedish Match. Anders Carlberg (Nobel Industrier) säger i en intervju (DN 31/5 1992) om Björn Wahlström att ”Han gav oss befogenheter men behöll ändå ansvaret han lärde oss förhandla. Det finns ingen lärobok som kommer i närheten av vad han lärde oss.”

Den händelse som Björn Wahlström i många intervjuer beskriver som tyngst under hela sin karriär är Penser-affären, som ägde rum i samband med den svenska fastighetskrisen i början av 1990-talet.

”Jag är inte lagd för att ångra mig. Men är det någonting jag ångrar är det mitt ordval om Erik Penser”.

Det han refererar till är när han som ordförande i det konkursmässiga Nordbanken, med de banker Penser hade lån i bakom sig på en presskonferens sa: ”Penser är slut, utblottad, färdig, har inte en krona på fickan...”.

Nu handlade det inte bara om ordval. Bankerna tvingade Erik Penser att avstå sina bolag Yggdrasil, Gyllenkamne, Universal, Expo Nord. Därmed tog de ifrån Erik Penser hans aktier i Nobel Industrier som just då var de enda av hans tillgångar som var värda något, och skulle stiga ordentligt i värde framöver.

Journalisten Bengt Ericson har kallat bankernas övertagande ”det största övergreppet i modern svensk företagshistoria”.

Men det är lätt att säga i efterhand. Erik Penser och många andra hade skuldsatt sig högt över taknocken och alla större svenska banker utom Handelsbanken var på fallrepet, läget var desperat.

Möjligen gjorde det faktum att Erik Penser kom tillbaka och i dag åter är miljardär livet lättare för Björn Wahlström. Själv kom han aldrig i närheten av sådana summor för egen del.

Man kan tro att Björn Wahlström inte hann med annat än jobbet, men han var även en hängiven seglare och medgrundare till Stiftelsen ”Skota hem”. Bakgrunden var en skada som den senare kända ryggläkaren Claes Hultling ådrog sig som ung, den fick honom att tillsammans med Björn Wahlström, seglaren Roger Nilsson och båtkonstruktören Peter Norlin skapa Skota hem för att hjälpa ryggmärgsskadade och andra funktionshindrade personer att segla.

Björn Wahlström sladdade säkert ibland, och den som tar på sig stora uppgifter drar alltid på sig kritik. Men han tjänade bolagen och dess ägare.

Nu är det svenska stålets ställning utmanad igen, på grund av den svaga internationella konjunkturen och konkurrens från Kina. Det behövs en ny framtidsplan för svenskt stål. Men den måste någon annan än Björn Wahlström ta på sig att genomföra.

Tyck till