ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Ericsson är hetaste säljkandidaten

  • Analys av Anders Hägerstrand

”En annan enkel lösning är att sälja en mindre del av sitt innehav i Handelsbanken.”

Industrivärdens vd Helena Stjernholm hävdar att det inte är bråttom med att sänka investmentbolagets skuldsättning. Men så lyckligt lottad är hon inte eftersom hon har tagit över ett alldeles för skuldsatt bolag. Av två skäl är sannolikheten hög för att Helena Stjernholm gör en banbrytande försäljning redan i år.

Det första är att det är relativt bråttom att få fram pengar till att köpa nya bolag till portföljen. För annars kan Helena Stjernholm inte inom rimlig tid bevisa att hennes strategi för Industrivärden är framgångsrik.

Om hon väntar några år med att göra de stora förändringarna i portföljen är vi långt inne i 2020-talet innan hennes strategier för nya innehavsbolag ger värdeutväxling för Industrivärdens ägare.

Det andra skälet till att Industrivärden gör en större försäljning i år att bolaget högst sannolikt tvingas ställa upp med minst 1 miljard kronor i en nyemission i stålbolaget SSAB. Och det framstår som närmast otänkbart att styrelsen accepterar att höja skuldsättningen ytterligare givet osäkerheten kring det globala makroläget och att Industrivärden har en portfölj med flera konjunkturkänsliga innehav.

Det innehav som ligger risigast till i Industrivärdens portfölj är Ericsson som investmentbolaget har ägt sedan 1940-talet. Industrivärdens ordförande Fredrik Lundberg har själv uttryckt en tydlig skepsis mot Ericsson.

Telekombolaget har dessutom underpresterat på börsen i fler år. Det kan ställas mot att Helena Stjernholm säger att ”Industrivärden ska ha mindre tålamod med lågpresterare” och att ”Ericsson måste få en bättre ekonomisk utväxling på sina styrkepositioner och öka lönsamheten i flera delar av sin verksamhet”.

Säljer Industrivärden Ericsson ger det en likvid på 6,3 miljarder kronor och innebär att investmentbolaget når sitt skuldsättningsmål.

En annan enkel lösning för Industrivärden att sänka skuldsättningen är att sälja en mindre del av sitt innehav i Handelsbanken. Då undviker man att behöva sälja andra lågt värderade aktier som under lång tid har haft en svag utveckling.

Tyck till