ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Dedicare ökar intäkterna

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 7,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (8,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:83 kronor (0:82).

Intäkterna uppgick till 142 miljoner kronor (136).

Rörelseresultatet blev 9,7 miljoner kronor (9,2) och rörelsemarginalen var 6,8 procent (6,8).

För helårsperioden blev nettoresultatet 29,8 miljoner kronor (23,2) med en nettoomsättning på 573 miljoner (498).

En ordinarie utdelning om 1:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2015, därtill en extrautdelning om 2:30 kronor per aktie som kommer av koncernens realisationsvinst vid försäljning av den norska omsorgsverksamheten.

Tyck till