ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Tuff strid om nya hyror

  • VIKTIG FRÅGA. Tre miljoner människor bor i hyresrätt i Sverige. Hälften av dessa omfattas av Hyresgästföreningens förhandlingar som går trögt på flera håll i landet. Foto: Hasse Holmberg

Temperaturen stiger i årets hyresfajt och i bland annat Norrköping och Göteborg har förhandlingarna strandat.
Samtidigt avbryter Fastighetsägarna Stockholm en tvåårig överläggning med Hyresgästföreningen om framtidsfrågor.

Nyligen lämnade Fastighetsägarna hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen i Norrköping och överlät hyressättningen för 10.000 hushåll åt hyresnämnden. Enligt Fastighetsägarna är orsaken orimligt låga bud från motparten och alltför utdragna förhandlingar.

I Stockholms län har förhandlingarna för cirka 5.000 lägenheter tidigare strandat. Förhandlingar för 43.000 lägenheter i Göteborg och 2.000 lägenheter i Landskrona har också strandat de senaste veckorna.

Enligt hyresgästföreningen bör hyreshöjningarna hållas låga då bostadsbolagens ekonomiska förutsättningar är goda med låga räntor och obefintlig inflation.

Hyresgästföreningen är också orolig för att politikerna lägger sig i förhandlingarna.

”Vi har sett en flod av politiska utspel från Fastighetsägarna som vi tycker är mycket olyckliga. Fastighetsägarna skriver i sin kommunikation att förhandlingarna inte handlar om hyresnivåer. Det handlar om regelverket och tillvägagångssättet dagens hyressättningssystem har på bostadsmarknaden”, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna tar avstånd från kritiken men hoppas på en rekonstruktion av förhandlingssystemet och att hyresmarknaden förändras.

”Det är delvis ett politiskt problem att systemet ser ut som det gör. Det saknas något som sätter press på att parterna kommer överens i tid. En part ska inte bara kunna säga nej, då kommer förhandlingarna ingenstans”, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

”På kort sikt måste vi kunna prata med varandra. Det får inte ta så lång tid. Till ett visst datum måste det vara klart, någon form av oberoende medlingsinstitut behövs.”

Samtalsklimatet mellan parterna blir inte bättre av att Fastighetsägarna Stockholm på torsdagen avbröt både formella och informella förhandlingar med Hyresgästföreningen. Dessa förhandlingar har pågått i två år och handlar om hyresmarknadens funktionssätt och hur systemfel i hyressättningen ska rättas till.

Enligt Fastighetsägarna har förhandlingarna inte lett till några beslut eller åtgärder.

Tyck till