ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Vattenfallschefen kräver besked

  • ALLVARLIGT LÄGE. Enligt Vattenfalls vd Magnus Hall så klarar Sverige inte elförsörjningen utan kärnkraft. Foto: Joey Abrait

Vattenfall skärper tonläget om kärnkraften och skickar nya larmsignaler till regeringen och riksdagen.
"Om inte kärnkraftsskatten tas bort helt kommer samtliga våra reaktorer att behöva stängas. Och besked behövs redan före sommaren", säger koncernchefen Magnus Hall.

Det var i en intervju i Di i januari som statliga energijätten Vattenfall gick ut och varnade för att även de återstående kärnkraftsreaktorerna i Sverige riskerar att stängas i förtid. Utspelet om att reaktorerna som i dag svarar för en betydande del av Sveriges elförsörjning kan behöva stängas redan inom de närmaste åren slog ned som en bomb och har väckt starka reaktioner och oro bland ledande politiker och näringslivsföreträdare.

Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska elsystemet, varnar för att en så snabb avveckling som Vattenfall flaggar för skulle kunna leda till att Sverige drabbas av en elkris med kraftigt ökad risk för effektbrist och tidvis extrema priser.

”Min övertygelse är att Sverige inte klarar sig utan de här reaktorerna. Därför är det oerhört viktigt att politikerna agerar", säger Magnus Hall.

Han understryker att det inte handlar om hot eller taktik för att skaffa bolaget bättre villkor i en period med svaga resultat.

"Vi tvingades redan i fjol besluta om tidigare nedläggning av två reaktorer, Ringhals 1 och 2, på grund av det inte längre fanns förutsättningar för lönsam drift. Och när elpriserna fortsätter rasa i kombination med en effektskatt på motsvarande 7 öre per kilowattimme befinner sig svensk kärnkraft i en kritisk situation", säger Magnus Hall.

Nya säkerhetskrav i spåren av kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan gör läget akut. Redan i år behöver Vattenfall fatta beslut om investeringar för flera miljarder kronor i så kallad oberoende härdkylning i de kvarvarande fem reaktorerna där Vattenfall är majoritetsägare. Det handlar om de återstående två reaktorerna i Ringhals och samtliga tre reaktorer i Forsmark.

"Med nuvarande förutsättningar, där elpriserna väntas vara mycket låga under en rad år, går det inte att motivera de investeringar som krävs för att vi ska klara säkerhetskraven som träder i kraft 2020", säger Magnus Hall.

Och han upprepar att det nu krävs politisk handling för att undvika att den svenska kärnkraften släcks ned i förtid.

"Effektskatten måste slopas", säger Magnus Hall.

Så att delvis sänka skattenivån räcker inte?
"Nej. om inte effektskatten är borta kan vi inte fatta investeringsbeslut", säger Magnus Hall.

Hur bråttom är det?
"Min uppfattning är att vi behöver besked före sommaren", säger Magnus Hall.

Han pekar på att även vattenkraften är hårt pressad av låga priser och höga skatter.

"Läget är allvarligt, men inte lika akut rent tidsmässigt som för kärnkraften", säger Magnus Hall.

Regeringen drev igenom en höjning av effektskatten så sent som förra året och den beräknas inbringa över 4 miljarder kronor om året till statskassan. Men som Di har berättat har både statsminister Stefan Löfven och energiminister Ibrahim Baylan öppnat för en översyn av skatten. Och näringsminister Mikael Damberg, som är ansvarig för ägandet av Vattenfall, försäkrar att regeringen tar de nya nödsignalerna på allvar.

"Energiministern har varit väldigt tydlig med att de återstående reaktorerna behövs som en brygga i omställningen av det svenska energisystemet. Detta är därför viktiga signaler och blir en viktig fråga för Energikommissionens fortsatta arbete", säger Mikael Damberg, utan att vilja uttala sig om när regeringen kan ge besked kring eventuella ändringar av effektskatten.

Tyck till